Magnez- pierwiastek energii w zdrowiu i chorobie.(1).

Prof. dr hab. med. Lech Walasek- Kierownik Katedry i Zakładu Promocji Zdrowia Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, były prezes, a obecnie członek zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza jest Autorem opracowania o magnezie, wydanego przez Firmę Sanofi- Aventis z siedzibą w Warszawie, które przedstawię w kilku odcinkach…… 

Magnez(Mg) jest pierwiastkiem, któremu poświęca się coraz więcej uwagi w praktyce klinicznej. W ostatnim dziesięcioleciu pojawiło się wiele wartościowych prac na temat jego roli w patogenezie i leczeniu wielu chorób. Niedobór magnezu jest zjawiskiem powszechnym, które dotyczy 30- 60 % populacji w Polsce. Znajomość znaczenia niedoboru magnezu zarówno w stanach fizjologicznego zwiększonego zapotrzebowania, jak i w patogenezie wielu schorzeń oraz umiejętność diagnostyki i leczenia są ważnym i niedostatecznie docenianym zagadnieniem w praktyce lekarskiej. Magnez uczestniczy aktywnie w najważniejszych etapach wytwarzania i wykorzystywania substancji wysokoenergetycznych (ATP, fosfokreatyna) niezbędnych do wszystkich przemian metabolicznych oraz funkcji życiowych komórek. Bierze także udział w aktywacji układów transportujących energię oraz odpowiada za jej maksymalne wykorzystanie w miejscach przeznaczenia (procesy oksydoredukcyjne). Wydajność procesów tworzenia energii w postaci ATP ulega spowolnieniu, kiedy występują niedobory magnezu. Ponieważ zapotrzebowanie na energię dotyczy pracy każdego narządu, dlatego najbardziej wyraźne skutki niedoboru magnezu dotyczą narządów pracujących najintensywniej: mózgu, serca i mięśni. Niedobór magnezu powoduje wiele zaburzeń ogólnoustrojowych o różnym stopniu nasilenia w zakresie stanu psychicznego, reakcji stresowych układów: nerwowo- mięśniowego, sercowo- naczyniowego, pokarmowego, hormonalnego, immunologicznego, kostnego. Magnez wykazuje liczne wielokierunkowe działania: uspokajające, przeciwstresowe, rozkurczowe, przeciwarytmiczne, przeciwnadciśnieniowe, przeciwmiażdżycowe, immunomodulujące i inne. Wskazaniem do stosowania preparatów magnezu są stany zwiększonego zapotrzebowania oraz stany jawnego i utajonego niedoboru. Ponieważ niedobór magnezu jest zjawiskiem powszechnym, a jednocześnie najczęściej niezdiagnozowanym stanem zaburzeń elektrolitowych we spółczesnej praktyce lekarskiej, istnieje niezbędna potrzeba jego właściwego rozpoznawania i leczenia. Znajomość roli i znaczenia niedoboru magnezu w patogenezie licznych schorzeń oraz umiejętność diagnostyki i leczenia niedoborów magnezu wydaje się ważnym i niedostatecznie docenianym zagadnieniem w praktyce lekarskiej. C.d.n.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>