Lubelski NFZ zakwestionował ok. 200 udzielonych świadczeń medycznych.

Blisko 200 przypadków udzielania jednemu pacjentowi dwóch lub więcej różnych świadczeń medycznych w tym samym czasie przez różne placówki zakwestionował lubelski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Na 24 świadczeniodawców nałożono już kary. Wyniki kontroli koincydecji świadczeń – czyli jednoczesnego wykazywania w tym samym czasie dla jednego pacjenta udzielenia świadczeń przez różne jednostki służby zdrowia – przedstawiono na konferencji prasowej w czwartek w Lublinie.

„Każde świadczenie jest przez NFZ weryfikowane. Te koincydencje wychwytuje system” – powiedział za-ca naczelnika wydziału świadczeń opieki zdrowotnej w lubelskim NFZ Marek Sobczuk.

Jednoczesne występowanie różnych świadczeń medycznych u tego samego pacjenta wynika z weryfikacji sprawozdań przedstawianych do NFZ przez jednostki służby zdrowia. Kontrolerzy NFZ sprawdzają wtedy dokumentację medyczną pacjenta i kontaktują się też z pacjentami, aby sprawdzić czy świadczenia faktycznie zostały udzielone.

Przeprowadzone kontrole dotyczyły współwystępowania świadczeń u tego samego pacjenta w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w okresie pierwszego kwartału 2013 r. oraz w leczeniu szpitalnym, podstawowej opiece zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej za cały 2012 r.

NFZ zakwestionował 116 przypadków, kiedy jeden pacjent w tym samym czasie był hospitalizowany i korzystał z porad lekarskich w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W większości przypadków fakt udzielania porady lekarskiej nie był odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta lub sam pacjent nie potwierdził tej wizyty w rozmowie z kontrolerem NFZ.

22 nieuzasadnione zdaniem NFZ świadczenia o wartości blisko 69 tys. zł wykazano w 15 szpitalach, a 94 takie świadczenia – o wartości ponad siedmiu tys. zł – wykazały 42 jednostki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Kontrola dotycząca leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej za cały 2012 r. wykazała 67 świadczeń medycznych, które niezasadnie wskazano w sprawozdaniach do NFZ. 99 proc. nieprawidłowości dotyczy POZ – w dokumentacji medycznej pacjenta nie było wpisu o udzielonej poradzie lekarskiej lub lekarz na wniosek członka rodziny pacjenta wystawiał recepty, zaświadczenie lekarskie czy skierowanie do specjalisty, a sam pacjent w tym czasie przebywał w szpitalu.

Kontrolą tą objęto tylko pacjentów przewlekle chorych (np. na cukrzycę, choroby układu krążenia) – za świadczenia im udzielone lekarze POZ otrzymują trzykrotnie wyższą stawkę kapitacyjną niż podstawowa.

NFZ nałożył dotychczas kary na 24 świadczeniodawców w łącznej wysokości 22 tys. zł. „Aktualnie trwa jeszcze analiza wyników kontroli. Świadczeniodawcy będą albo wezwani tylko do korekty dokumentów rozliczeniowych, albo też będą nakładane na nich kary umowne” – zaznaczył Sobczuk.(PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>