Lista refundacyjna: nowe leki stosowane przy padaczce i chemioterapii.

Nowe leki stosowane przy padaczce oraz preparaty używane w chemioterapii – to najważniejsze zmiany na liście refundacyjnej. Ma ona zacząć obowiązywać od 1 maja. Dla 280 produktów spadną dopłaty pacjentów, zaś dla 510 – wzrosną. Spadek dopłat pacjenta wyniesie od 49,43 zł do 1 gr; a wzrost od 1 gr do 76,34 zł (dla 398 produktów wzrost będzie mniejszy niż 1 zł). W przypadku 508 produktów spadną ceny detaliczne brutto – od 128,09 zł do 1 gr; dla 231 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 6,75 zł.

Na listę zostało wpisanych 70 nowych produktów (nowych kodów EAN). Pojawiły się m.in. leki zawierające substancję czynną retygabinę stosowane u chorych powyżej 18. roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że leki te stanowią uzupełnienie terapii z zastosowaniem dotychczas refundowanych produktów przeciwpadaczkowych. W przypadku padaczki dla 6 leków rozszerzono wskazania objęte refundacją (substancja czynna lewetiracetam).

Pozostałe leki i wyroby medyczne są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

Z powodu wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej z listy usunięto 16 produktów: amoksycylina – 1 produkt; donepezil – 2 produkty; mykofenolan mofetylu – 1 produkt; olanzapina – 1 produkt; pantoprazol – 2 produkty; risperidon – 4 produkty; topiramat – 4 produkty; dieta eliminacyjna w fenyloketonurii – 1 produkt. MZ zapewnia, że każdy z 16 produktów usuniętych posiada refundowane odpowiedniki.

Dla 85 produktów zawierających 23 substancje czynne zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu: od 118,64 zł do 2 gr; dla 5 produktów zawierających 4 substancje zostały wprowadzone podwyżki urzędowych cen zbytu: od 59 gr do 5,00 zł.

Dodane zostaną wskazania pozarejstracyjne dla 102 produktów leczniczych, zawierających substancje czynne: metforminę, karbamazepinę oraz wenlafaksynę, stosowanych w diabetologii.

W przypadku programów lekowych i chemioterapii refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający aprepitant. Chodzi o terapię wspomagającą u dorosłych w ramach profilaktyki wczesnych albo opóźnionych wymiotów związanych z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny.

Refundacją objęte zostaną nowe leki zawierające substancje czynne boceprewir oraz telaprewir, w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C”. Refundowane będą także kolejne leki zawierające substancje czynne karboplatynę oraz rybawirynę.

Rozszerzone zostały wskazania dla leku zawierającego etanercept o możliwość zastosowania w programach: „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)” oraz „Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)”.

Dla jednego produktu zawierającego octan glatirameru została wprowadzona podwyżka urzędowej ceny zbytu o 1080 zł. MZ zapewnia, że podwyżka ta nie wpłynie na dostęp pacjentów do leczenia w ramach programu lekowego „Leczenia stwardnienia rozsianego”.

Zgodnie z ustawą refundacyjną lista leków musi być aktualizowana co dwa miesiące i jest publikowana w formie obwieszczenia MZ. Od stycznia 2012 r. leki refundowane mają stałe urzędowe ceny i marże.

Paweł Rozwód (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>