Leczenie chorych psychicznie w Polsce ma być unowocześnione ! .

Sejm znowelizował ustawę, która umożliwia realizowanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – dzięki temu działania na rzecz poprawy jakości leczenia chorych psychicznie będą miały umocowanie ustawowe…….Program będzie przyjmowany na określony czas, w drodze rozporządzenia. Pierwszy, na lata 2009-2013 został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii.
Głównym celem programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy umożliwiających życie w środowisku rodzinnym i społecznym. W ramach programu prowadzone będą także działania profilaktyczne oraz zapobiegające stygmatyzacji chorych psychicznie, poprzez zwalczanie stereotypów.

 

Program ma być finansowany z budżetu państwa, ze środków własnych samorządów – które w dużej mierze będą odpowiedzialne za jego realizację – oraz ze środków UE. Jego koszt szacowany jest na ok. 20 mln zł rocznie.

 

Jak wyjaśnia ministerstwo zdrowia, leczenie psychiatryczne w Polsce trzeba unowocześnić, stopniowo zastępując model stacjonarny modelem środowiskowym, w którym leczenie odbywa się w środowisku pacjenta, w formie opieki poza szpitalnej (poradnie, oddziały dzienne, hostele, mieszkania chronione).

 

Według MZ, liczba chorych psychicznie stale wzrasta. W ciągu 15 lat, od 1990 do 2004 roku, wskaźnik rozpowszechnienia leczonych w opiece ambulatoryjnej wzrósł o 131 proc. (z 1629 do 3763 na 100 tys. osób), a wskaźnik rozpowszechnienia hospitalizacji – o 45 proc. (z 362 do 526 na 100 tys. osób).

 

Opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej wymaga ok. 10 proc. (900 tys.) dzieci. W roku 2004 z opieki poradni zdrowia psychicznego korzystało jedynie ok. 129 tys. z nich, a z opieki szpitalnej – ok. 12 tys. Rośnie także liczba osób w starszym wieku, które mają problemy psychiczne. W roku 2004 z Poradni Zdrowia Psychicznego korzystało ok. 168 tys. osób w wieku 65 lat lub więcej, a z opieki szpitalnej – ok. 20 tys. osób w tym wieku.

 

Tymczasem w Polsce brakuje zarówno miejsc, w których można leczyć chorych psychicznie, jak i lekarzy. Jak informuje MZ, w systemie opieki psychiatrycznej brakuje około 1,5 tys. łóżek na oddziałach psychiatrycznych, 1,4 tys. łóżek na oddziałach dla osób uzależnionych, 7 tys. łóżek na oddziałach opieki dziennej, 2 tys. łóżek na oddziałach opiekuńczo-leczniczych, 1,5 tys. miejsc w hostelach oraz 400 zespołów leczenia środowiskowego i 200 poradni.
Rocznie ok. 150 osób kończy specjalizację z psychiatrii. BPI
PAP – Nauka w Polsce

 

 

 

lek.med. Jacek Roik , jroik@manpol.net
tel.domowy:0-14,655-84-49
tel.do pracy:0-14,627-33-88
Moja Internetowa Poradnia Konsultacyjna.
www.jroik.manpol.net
Moja rozmowa w TVP Kraków z okazji Plebiscytu"Lekarz Roku 2005"
http://ww6.tvp.pl/3593,20060115291053.strona
Moja książka p.t."Choroby cywilizacyjne"
www.choroby-cywilizacyjne.zlotemysli.pl/profilaktyka.php
Wirtualne Targi Zdrowego Życia, Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych
www.jroik.manpol.net/wt
E-booki: www.zlotemysli.pl/profilaktyka,1/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>