Kto następny z Rolników odważy się na zastosowanie technologii „EM”?

Być może Internauci odwiedzający moja stronę www.jroik.manpol.net zdziwią się,że tyle miejsca poświęcam rolnictwu! Jako lekarz wiem,że nasze zdrowie zależy od „lekarzy ziemii” czyli Rolników! Jeżeli Rolnicy będa produkować zdrową żywnośc,to my jako konsumenci będziemy zdrowsi! Propaguję usilnie technologię”Efektywnych Mikroorganizmów” wynalazek japońskiego profesora ogrodnictwa,Teruo Higa(patrz Archiwum,gdzie od 24.09.05 r,zacząłem publikować w 58 odcinkach ksiażkę jego Autorstwa!).Chętnie skontaktuję Rolników,którzy zechcą przestawić swoje gospodarstwa na „nowe tory”,z fachowcami z tej dziedziny,którzy Im pomogą! Oto praktyczny przykład jakie korzyści daje ta zmiana ….. 


Kolejny rok z Technologią EM w RZD Chylice!Technologia EM w RZD CHYLICE zameldowała się na stałe w produkcji rolnej, fermentacji odpadów z przetwórstwa ziemniaków i owoców oraz w oczyszczaniu stawów.Kolejny rok stosowania technologii EM zaowocował wymiernymi efektami. Z roku na rok powiększa się pojemność wodna gleb, co szczególnie było widoczne w ubiegłym bardzo suchym roku. Drugim istotnym czynnikiem pozwalającym roślinom przetrwać suszę, to dużo większa ilość korzeni i włośników po zastosowaniu EM-A.


Uzyskanie 30 ton/ha plonu handlowego, ziemniaków odmiany Hermes na glebie V klasy bez deszczowania i niewysokim nawożeniu (N-107, P-35, K-70; 212 NPK/ha), w tak suchym roku było możliwe tylko dzięki zastosowaniu EM-A, już trzeci kolejny rok (przedplon – ziemniaki odmiany Hermes, plon handlowy 25 t.) Regularne stosowanie EM co roku, ogranicza ujemne skutki uprawy w monokulturze czy przy niewłaściwym zmianowaniu.Kolejnym czynnikiem ograniczającym koszty ochrony roślin było zastępowanie części zabiegów profilaktycznych [fungicydów] zastosowaniem EM-A (w tym przypadku co drugi zabieg fungicydem był zastąpiony EM-A). Przy uprawie ziemniaków wczesnych na dwóch plantacjach ochrona przed chorobami grzybowymi odbywała się tylko zabiegami EM-A.  Podliczając te oszczędności na nawozach i środkach ochrony roślin oraz uzyskaną zwyżkę plonu handlowego o dobrych parametrach i odliczając koszt zastosowania EM-A, to zysk z 1 ha wzrósł w zależności od plantacji i odmiany od 1 000,00 zł do 1 800,00 zł. Jest o co zabiegać. Jeszcze lepsze efekty  uzyskano przy uprawie marchwi. Widoczną różnicę można było zaobserwować już po wschodach marchwi, namoczonej w roztworze EM-A, około 30 min. przed siewem i wysianej bez namaczania. Ta pierwsza szybciej i równiej powschodziła a trzy tygodnie po wschodach nać była wyższa około 2-3 cm od tej posianej bez namoczenia. Trzykrotny zabieg EM-A w dawce 20l/ha w czasie wegetacji ograniczył ochronę przed śmietką i chorobami grzybowymi ( mącznik, alternaria) do jednego zabiegu. Uzyskany plon 50 t/ha najwyższej jakości, w tak suchym roku przy niskich kosztach nawożenia i ochrony zwiększył zysk o 1 800,00 zł/ha.Bardzo pozytywnie reaguje na EM-A fasola szparagowa. Namoczona przed siewem w roztworze EM-A równo powschodziła. Zastosowany EM-A w ilości 20 l/ha na 10 dni przed siewem i zmieszany z glebą oraz dwukrotnie w czasie wegetacji przed kwitnieniem i w fazie wiązania strąków w dawce po 10 l/ha EM-A spowodował nawiązanie większej ilości dorodnych i zdrowych strąków.Stosowanie EM-A wymaga odmiennego podejścia do ochrony roślin przed chwastami. Należy zwrócić uwagę na czas stosowania EM-A i herbicydów, gdyż oba te zabiegi obniżają swoją skuteczność, zastosowane krótko po sobie. EM dezaktywuje a nawet anuluje działanie herbicydów jeśli zaaplikowany jest w krótkim czasie po aplikacji danego herbicydu. Dodatkowo EM stymuluje nie tylko rośliny uprawne ale i chwasty, które bujnie rosną. Ważnym zjawiskiem po zastosowaniu EM jest zamiana procesów gnilnych, które są źródłem rozwoju chorób i szkodników roślin uprawnych na proces fermentacji, antyutleniania i regeneracji, a tym samym zdrowej wegetacji. Dlatego resztki pożniwne potraktowane EM, przestają być źródłem rozwoju patogenów chorobowych, a stają się pokarmem dla efektywnych mikroorganizmów, które przetwarzają je w komplementarne składniki pokarmowe dla roślin. Szczególnie widoczne jest to w uprawie kukurydzy na ziarno w monokulturze. Duża masa korzeni i słomy kukurydzianej przy glebie ubogiej w mikroorganizmy, zamiast działać jako źródło do powiększania żyzności i zasobności gleb w próchnicę, to jest źródłem rozwoju patogenów chorobowych. Proces ten można odwrócić po zastosowaniu EM, po zbiorze kukurydzy i zmieszaniu ją z ziemią za pomocą talerzówki lub pługa. Po zastosowaniu EM-A, w ilości 60 l/ha w kolejnych latach po zbiorach kukurydzy przy zastosowaniu startowej dawki nawozów łącznie z siewem, plony ziarna kukurydzy z roku na rok rosną a gleba staje się żyźniejsza i zasobniejsza, czego nie można zaobserwować w uprawie bez EM.  


Tabela poniżej przedstawia wyniki eksperymentu laboratoryjnego przeprowadzonego na ciężkiej glebie, przez profesora Pfeiffera w Kalifornii.


[Czas uwalniania NPK po zastosowaniu mikroorganizmów ]


Odstępy czasowe poszczególnych prób -  A Z O T – F O S F O R – P O T A S .


========================================================


                           wzrost zawartosci w kolejności pierwiastków


————————————————————————————————– 


zawartość  początkowa:                           64                 30                  500


========================================================


po 1 tygodniu                                            96(50%)       60(100%)      500 (0%)


————————————————————————————————— 


po 2 tygodniu                                           192(200%)   80(166%)      700(40%)


————————————————————————————————— 


po 4,5 tygodniu                                         32 0(400%)  160(433%)    900(80%)      


—————————————————————————————————


po 6 tygodniach                                        384(500%)    280(833%)   1800(260%)


========================================================


           


Wyniki eksperymentu są bardzo obiecujące i odpowiadają na pytanie, dlaczego zwyżkują plony po zastosowaniu Efektywnych Mikroorganizmów, które nie są nawozem.  W miarę wzrostu ilości Efektywnych Mikroorganizmów w glebie intensyfikuje się ich pozytywne działania. Potęguje się działanie mikroorganizmów syntetyzujących, bakterii nitryfikujących i grzybów symbiotyczych. Dzięki „Mykoryzie” (symbiozie grzybów z korzeniami) rośliny otrzymują około 90% więcej azotu (N), 75% potasu (K) i 200% fosforu (P), niż rośliny pozbawione partnera grzybowego. Grzyby symbiotyczne działają jak antybiotyk i chronią korzenie roślin przed grzybowy patogenem chorobotwórczym. Prof. Higa po wieloletnich intensywnych badaniach stwierdza, że dzięki efektywnym mikroorganizmom, każdy rodzaj gleby może być przekształcony w dobra glebę, przynoszącą obfite plony.


Przykładem poprawy żyzności i urodzajności gleby jest RZD SGGW w Chylicach, który gospodaruje na glebach w większości nie zmeliorowanych klasy IV, V, VI o niskiej zasobności. Po kilku latach stosowania EM, uzyskiwane plony są coraz pewniejsze i o lepszych parametrach jakościowych. Jestem przekonany, że rozwój i pomyślność rolnictwa oraz producentów rolnych będzie ukierunkowana – nie na coraz większe dawki nawozów i coraz częstszą aplikację środków ochrony roślin – ale na metody zwiększania zawartości próchnicy w glebie, a tym samym poprawę rozwoju siedliska dla efektywnej mikroflory, która jest gwarantem stabilnych zbiorów mimo różnych warunków pogodowych.


Jan Marczakiewicz -Dzierżawca RZD Chylice.


 

                        
Jacek Roik
tel.domowy:0-14,621-53-48
tel.do pracy:0-14,627-33-88
www.jroik.manpol.net
Moja rozmowa w TVP Kraków z okazji Plebiscytu”Lekarz Roku 2005″
http://ww6.tvp.pl/3593,20060115291053.strona
Moja książka p.t.”Choroby cywilizacyjne”
www.choroby-cywilizacyjne.zlotemysli.pl/profilaktyka.php
Wirtualne Targi Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych
www.jroik.manpol.net/wt
                                       
                                                       

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>