Książka „Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa”.

W ramach tegorocznego II Kongresu Demograficznego ukazała się książka „Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa”, pod redakcją prof. Janusza Szymborskiego. Wydawcą tej pracy jest Rządowa Rada Ludnościowa – organizator II Kongresu Demograficznego. – Zarówno wydawca, jak i zespół ekspertów – autorów poszczególnych rozdziałów, liczą na szeroką społeczną debatę prowadzącą do przyjęcia ostatecznej wersji modułu zdrowia publicznego w projekcie Narodowego Programu Polityki Ludnościowej – informuje prof. Janusz Szymborski, członek Rządowej Rady Ludnościowej, związany z Wszechnicą Polską Szkołą Wyższą TWP w Warszawie. W przedmowie do pracy, przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej, prof. Zbigniew Strzelecki przypomina m.in., że w naszym kraju wciąż wysoki jest poziom przedwczesnej umieralności – przed 65. rokiem życia, większy o 50% od poziomu w „starych” krajach UE.

- Z tym wiąże się wyższy w Polsce niż w tych krajach poziom umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia, chorobami nowotworowymi czy tzw. zgonami nadzwyczajnymi – zaznacza przewodniczący Rady.

W książce wskazuje się także na niepokojące zaniedbania w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży oraz niedostatki organizacyjne w opiece zdrowotnej.

- Jeśli do tego dodamy niski poziom świadomości zdrowotnej społeczeństwa i błędy w stylu życia mieszkańców skutkujące poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, otrzymujemy obraz wyzwań, jakie stoją przed instytucjami zdrowia publicznego, aby zmienić na korzyść wskaźniki demograficznego rozwoju Polski – stwierdza prof. Zbigniew Strzelecki.

- Z lektury wszystkich rozdziałów wypływa wspólny postulat reorientacji dotychczasowego systemu ochrony zdrowia w takim kierunku, aby rozwojowi nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych towarzyszyło docenienie roli edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz profilaktyki zagrożeń i chorób – podkreśla prof. Janusz Szymborski.

Przypomnijmy, że II Kongres Demograficzny zainaugurowany został konferencją 22-23 marca br. w Warszawie. Cykl kongresowych sesji i debat zakończy się czerwcu.

KAW/ Rynek Zdrowia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>