Ks. Andrzej Jeż biskupem pomocniczym w Tarnowie. Radość w moim mieście rodzinnym!

Benedykt XVI mianował 46-letniego ks. Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Jest on proboszczem bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu i specjalistą w dziedzinie teorii komunikacji. Za swe biskupie hasło obrał słowa: Na chwałę Trójjedynego Boga i Bogarodzicy. Jak podkreśla biskup nominat Jeż decyzję Papieża przyjmuje z radością, ale i pewnymi obawami.

?Towarzyszy mi wewnętrzna radość, a z drugiej strony szereg pewnych obaw, co do przyszłości. Przede wszystkim to, czy sprostam powołaniu głoszenia Ewangelii w kontekście zwłaszcza obojętności religijnej. Zawsze jednak nad tym wszystkim roztacza się świadomość, że jestem tylko sługą Ewangelii i że służę Trójjedynemu Bogu w Jezusie Chrystusie i to wprowadza pokój i nadzieję w patrzeniu w dalszej perspektywie? ? powiedział Radiu Watykańskiemu biskup nominat. Pytany o swe doświadczenie duszpasterskie wskazał na pracę wikariusza w dwóch parafiach i przede wszystkim na swoje zaangażowanie jako ojca duchownego w seminarium diecezjalnym. Pracował też na dwóch parafiach jako proboszcz. Jak zauważył ?pierwsza była to parafia o charakterze miejsko-przemysłowym w Tarnowie-Mościcach, druga to jedna z największych parafii w diecezji tarnowskiej w Nowym Sączu, gdzie prowadzone jest bardzo złożone duszpasterstwo?.

Biskup nominat otrzyma sakrę biskupią w dniu 28 listopada 2009 r. w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Wraz z nominacją nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Benedykt XVI przyjął rezygnację z tej funkcji złożoną ze względu na wiek przez bp. Władysława Bobowskiego.

Ks. Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej na terenie parafii Matki Bożej Bolesnej. W tym mieście uczęszczał także do szkoły podstawowej i średniej. Po maturze w 1982 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 czerwca 1988 r. z rąk abp. Jerzego Ablewicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w Krościenku nad Dunajcem oraz w Wierzchosławicach.

W 1993 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie dwa lata później otrzymał tytuł licencjata. Po stypendium naukowym na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie w roku 1996, został powołany na stanowisko ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Od 1999 r. do 2007 r. wykładał tam homiletykę. Podjął też studia doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Promotorem jego rozprawy zatytułowanej ?Christus Communicator. Próba zbudowania modelu chrystologicznego w oparciu o teorię komunikacji interpersonalnej? był obecny sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Stanisław Budzik, a recenzentami o. prof. Zdzisław Józef Kijas i ks. prof. Jerzy Szymik. Nominat tytuł doktora teologii dogmatycznej uzyskał w 2002 r.

W 2004 roku został mianowany proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, a trzy lata później – proboszczem parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Jest to największa, co do ilości wiernych parafia w diecezji tarnowskiej, licząca prawie 24 tys. osób, a do funkcji proboszcza przypisana jest godność kustosza bazyliki św. Małgorzaty, gdzie mieści się cudowny obraz Przemienia Pańskiego. Zarówno jako proboszcz w Tarnowie-Mościcach, jak i w Nowym Sączu, pełnił funkcje dziekańskie. Obecnie ks. dr Andrzej Jeż jest także kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu i prepozytem tejże Kapituły.

Jest cenionym rekolekcjonistą kapłanów. Należy do Rady ds. Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej. Jest również członkiem Rady Duszpasterskiej i Rady Programowej Diecezjalnego Radia RDN Małopolska.

Diecezją tarnowską kieruje bp Wiktor Skworc. Na terenie diecezji posługują bp Władysław Bobowski oraz bp Wiesław Lechowicz. Sufraganem diecezji tarnowskiej jest także bp Stanisław Budzik, ale ze względu na pełnioną funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski pracuje i rezyduje w Warszawie.

bz/ rv

Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>