Kościół jest bliski młodym, którym zagraża dziś wykorzenienie i utrata tożsamości ? rozmowa z przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Stanisławem Ryłką.

„Powrót do chrześcijańskich korzeni buduje tożsamość młodych? ? mówi kard. Stanisław Ryłko odpowiedzialny z ramienia Stolicy Apostolskiej za organizację Światowych Dni Młodzieży. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim, że Europejczycy potrzebują odkrycia swych chrześcijańskich korzeni. Zauważa zarazem, że ?Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie będzie świętem młodości Kościoła. Kościoła, który jest bliski młodym, widzi i rozumie ich problemy oraz pragnie im służyć?.

- Kierowana przez Księdza Kardynała Rada odpowiada za przygotowanie Dni Młodzieży, czy jest to duży wysiłek?

Kard. Stanisław Ryłko: Każdy ŚDM wymaga duszpasterskiego przygotowania, w przeciwnym razie rodzi się ryzyko powierzchowności i płycizny, przysłowiowego słomianego ognia, który szybko gaśnie nie pozostawiając w życiu młodych żadnych śladów. I tutaj muszę stwierdzić, że ta świadomość potrzeby wymiaru duszpasterskiego ŚDM bardzo się w ostatnich latach pogłębiła. Benedykt XVI ciągle podkreśla, iż każdy ŚDM winien być nowym początkiem zaangażowania Kościoła na rzecz młodego pokolenia. W tej dziedzinie dobry przykład daje nam Kościół w Polsce, który duszpasterstwu młodych poświęca wiele uwagi. Pod kierunkiem bp. Henryka Tomasika, wspomaganego przez ks. Grzegorza Suchodolskiego, działa specjalna komisja episkopatu, która koordynuje na płaszczyźnie krajowej prace w tej dziedzinie: organizuje spotkania, publikuje pomoce duszpasterskie… A owoce tych działań są widoczne: z Polski na ŚDM w Madrycie wyjedzie około 13 tys. młodych ludzi, a w tym ponad tysiąc wolontariuszy, którzy będą służyć swym rówieśnikom wieloraką pomocą. To bardzo dobry znak! Polskim duszpasterzom młodzieży przesyłam przy tej okazji moje osobiste gratulacje…

- Jak bardzo aktualny dla młodzieży jest temat najbliższego spotkania w Madrycie: ?Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze??

Kard. Stanisław Ryłko: Temat wzięty z Listu św. Pawła do Kolosan jest dzisiaj niezmiernie aktualny. Mówi on o korzeniach, o budowaniu, o fundamencie… Każe postawić sobie pytanie: jak buduję dom własnego życia? Współczesny świat przeżywa dzisiaj głęboki kryzys. Szerzący się relatywizm rodzi pustkę w dziedzinie wartości, sensu, prawdy. Brak trwałych i pewnych punktów odniesienia ? wszystko jest płynne. W konsekwencji rośnie liczba ludzi wykorzenionych, ludzi, którzy zagubili gdzieś po drodze fundamenty własnej egzystencji. Obecny ŚDM chce być mocnym i jasnym przesłaniem skierowanym do młodych: fundament niezbędny do budowania domu własnego życia istnieje, a jest nim żywa osoba Jezusa Chrystusa! Tylko w Nim może człowiek znaleźć odpowiedź na najgłębsze pytania, niepokoje i pragnienia swego serca. Każdy ŚDM to moment ponownego wyboru Chrystusa jako Przyjaciela i Przewodnika. Benedykt XVI zapewnia młodych: nie ma nic ważniejszego i nic piękniejszego jak spotkać w życiu Chrystusa i z nim się zaprzyjaźnić! A kto przyjmie Chrystusa nie traci nic, a zyskuje wszystko.

- Co będzie cechą wyróżniającą madryckie spotkanie?

Kard. Stanisław Ryłko: Benedykt XVI podąża wiernie szlakiem wytyczonym przez swego poprzednika, bł. Jana Pawła II, założyciela ŚDM w Kościele. Widzi w ŚDM wielki dar dla Kościoła naszych czasów, który otworzył nową kartę dialogu z młodym pokoleniem. ŚDM to bezcenne narzędzie ewangelizacji młodego pokolenia…

Myślę, że ŚDM w Madrycie będzie miał przede wszystkim dwie cechy charakterystyczne. Po pierwsze, odbywa się on tym razem w Europie, która potrzebuje odkrycia swych chrześcijańskich korzeni, aby nie utracić własnej tożsamości. W tym kontekście europejskim ŚDM będzie więc momentem odważnego świadectwa wiary młodej, pełnej radości i optymizmu, bez kompleksów niższości wobec świata. Europa dotknięta chorobą laicyzmu i sekularyzacji, bardzo takiego świadectwa potrzebuje, ponieważ potrzebuje nadziei. A drugą cechą wyróżniającą ŚDM w Madrycie to fakt, iż odbywa się on bezpośrednio po beatyfikacji Jana Pawła II, który tak bardzo kochał młodzież i był przez nią kochany. Jan Paweł II wraca więc na ŚDM, ale już w innej postaci: jako błogosławiony Patron i Orędownik młodych. Warto przypomnieć, iż formularz Mszy św. na powitanie młodych pielgrzymów w Madrycie we wtorek 16 sierpnia, będzie właśnie o błogosławionym Janie Pawle II, a kard. Stanisław Dziwisz przywiezie na to spotkanie relikwie Błogosławionego.

- Co w programie spotkania młodych, według Księdza Kardynała, zasługuje na szczególną uwagę?

Kard. Stanisław Ryłko: Program ŚDM w Madrycie jest niezmiernie bogaty. Najważniejsza jest oczywiście obecność i słowo Następcy Św. Piotra, który przybędzie do Madrytu 18 sierpnia i od razu spotka się z młodymi, aby ich pozdrowić. W piątek będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej po ulicach Madrytu, a w sobotę i w niedzielę będzie celebrować dwa kulminacyjne akty ŚDM: wieczorne czuwanie modlitewne i Eucharystię rozesłania.

W czasie ŚDM ważną rolę odgrywają katechezy głoszone przez biskupów. W tym roku będzie je głosić 280 biskupów w 30 różnych językach: to rodzaj młodzieżowych Zielony Świąt! Wszystkich biskupów w czasie ŚDM będzie ponad 700. Ponadto młodzieży będzie towarzyszyło około 13 tys. kapłanów. Pielgrzymom służyć będzie także 24 tys. wolontariuszy. A skoro mowa o liczbach, to dodam, iż na chwilę obecną zapisanych jest ok. 500 tys. uczestników, co jest bardzo dobrą zapowiedzią licznego udziału młodych w tym spotkaniu, gdyż doświadczenie pokazuje, że ogromna większość młodych przybywa bez dokonania tej formalności.

Jestem przekonany, że ŚDM w Madrycie będzie wyjątkowym świadectwem młodości Kościoła. Kościoła, który jest bliski młodym, który widzi i rozumie ich problemy oraz pragnie im służyć…

- Czym według Księdza Kardynała są każdorazowe Dni Młodzieży?

Kard. Stanisław Ryłko: ŚDM to czas wielkiego zasiewu ewangelicznego, gdzie młodzi są nie tylko rolą uprawną, która przyjmuje ziarno Słowa Bożego, ale także tymi, którzy sieją, czyli aktywnymi podmiotami ewangelizacji wśród swoich rówieśników. Życzę więc wszystkim młodym rodakom, uczestnikom spotkania w Madrycie, aby umieli ten dar spotkania z Chrystusem i Jego Słowem przyjąć i aby ten zasiew madrycki przyniósł w ich życiu plon dojrzałego chrześcijaństwa.

Rozm. Leszek Wilczak SJ

Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>