Kontrowersje w sprawie kontraktów na specjalistyczne badania.

Spośród 13 oferentów, którzy złożyli oferty na świadczenie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Gdańsku, Sopocie i powiecie gdańskim, kontrakty otrzymało tylko 5. Radni PiS w sejmiku złożyli wniosek o odwołanie dyrektor oddziału NFZ. Jak poinformował w środę na konferencji prasowej pomorski oddział NFZ w Gdańsku, 13 oferentów złożyło w konkursach oferty na świadczenie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Gdańsku, Sopocie i powiecie gdańskim przez najbliższe trzy lata w 19 miejscach. Kontrakt otrzymało tylko 5 świadczeniodawców, którzy będą wykonywać badania w 9 swoich pracowniach.

Największe kontrowersje wzbudził fakt, że kontraktów w zakresie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych na najbliższe trzy lata nie dostały szpital specjalistyczny na Zaspie w Gdańsku i Wojewódzkie Centrum Onkologiczne.

Dyrektor pomorskiego oddziału NFZ w Gdańsku Barbara Kawińska tłumaczyła, że kontrakty w konkursie na tomografię komputerową otrzymały dwie placówki: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK) i spółka Euromedic, które dostały maksymalną liczbę punktów, czyli 78, i będą świadczyły usługi łącznie w czterech pracowniach. Szpital na Zaspie otrzymał 67 punktów, a Wojewódzkie Centrum Onkologii (WCO) – 36 punktów.

Poinformowała, że szpital na Zaspie otrzymał mniej punktów ze względu na stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości w rozliczaniu świadczeń pracowni tomokomputerowej i rezonansu magnetycznego, a WCO – za niewielką dostępność dla pacjentów i harmonogram pracy.

Dyrektor podała, że kontrakty na wykonywanie badań rezonansem magnetycznym otrzymały: UCK, Enelmed i Euromedic, które będą świadczyły usługi w pięciu miejscach. „Wszyscy świadczeniodawcy otrzymali w konkursie po 80 punktów, czyli tyle, ile maksymalne można było otrzymać” – poinformowała. WCO w konkursie otrzymało 61 punktów, a szpital na Zaspie – 73.

W konkursie fundusz brał pod uwagę m.in. jakość sprzętu i badań, wyniki kontroli NFZ, posiadanie przez placówkę certyfikatu jakości, dostępność dla pacjentów, harmonogram pracy i zaproponowaną cenę świadczenia. Kawińska zaznaczyła, że „brak kontraktu dla WCO jest porażką systemu kontraktacji świadczeń”.

Pomorski NFZ zwraca uwagę, że dzięki wyborowi tańszych ofert, w porównaniu z pierwszym półroczem tego roku, na drugie półrocze udało się zakontraktować o 11 proc. więcej badań tomografem komputerowym i o 7 proc. rezonansem magnetycznym. Na badania tomografem w drugim półroczu pomorski NFZ przeznaczył prawie 9 mln zł, rezonansem magnetycznym – ponad 11 mln zł.

Kawińska poinformowała, że pod względem zakontraktowanej liczby badań rezonansem woj. pomorskie jest na drugim miejscu w kraju (po woj. podkarpackim), zaś pod względem liczby badań tomografem jest w połowie rankingu.

Z powodu braku kontraktów m.in. dla dużego szpitala na Zaspie i Wojewódzkiego Centrum Onkologicznego marszałek województwa Mieczysław Struk wystosował pismo do ministra zdrowia w sprawie wyników konkursu, w którym poprosił o kontrolę prawidłowości przeprowadzonego konkursu. Zwrócił uwagę, że dyrektorzy placówek wskazują na szereg nieprawidłowości w sposobie prowadzenia procedury konkursowej, m.in. ustalania kryteriów oceny ofert oraz niedopuszczenie oferentów do negocjacji.

Struk poinformował, że niewykluczone, że w przyszłym tygodniu w tej sprawie spotka się z prezesem NFZ Agnieszką Pachciarz.

Natomiast radni PiS w sejmiku województwa złożyli do szefowej NFZ wniosek o odwołanie dyrektora pomorskiego oddziału NFZ. Dyrektor Kawińska zapewnia, że „wykonała swoją robotę dobrze, sprawdziła wielokrotnie i błędów żadnych NFZ nie popełnił”. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>