Koniec słodzenia, czyli przepisy unijne o jakości soków.

27 kwietnia 2012 roku została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 kwietnia 2012 roku zmieniająca Dyrektywę Rady 2001/112//WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nowe przepisy wprowadzają nowe wymogi dotyczące składu i kwestii słodzenia soków owocowych – powiedziała serwisowi portalspożywczy.pl Małgorzata Paluch, Szef Departamentu Prawa Farmaceutycznego i Żywnościowego, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy. Założeniem zmiany przepisów, jest ochrona interesów konsumenta, jak również ujednolicenie przepisów dotyczących produkcji, składu i etykietowania soków, w celu poprawienia swobodnego przepływu tych produktów w ramach wspólnego rynku i dostosowania zmian legislacyjnych do postępu technicznego. Zmiana przepisów dyrektywy rodzi szereg obowiązków po stronie podmiotów z branży spożywczej. W szczególności chodzi tu o obowiązki informacyjne. Wykreślono zapis wskazujący, że nazwy soków owocowych słodzonych cukrami, zawierają zwrot „słodzony” lub z „dodatkiem cukru” wraz ze wskazaniem ilości dodanego cukru. Taka zmiana nie wynika z pogorszenia jakości informacji dla konsumenta, a jedynie z faktu, że soki owocowe zgodnie z treścią dyrektywy nie mogą już zawierać innych cukrów niż cukry naturalnie występujące.

W okresie przejściowym firmy z branży spożywczej będą stosować w stosunku do konsumentów specjalne oznaczenia, że po okresie 18 miesięcy, który stanowi dla państw członkowskich czas na wdrożenie dyrektywy, nie będzie możliwe wprowadzanie do obrotu soku z dodatkiem cukru. Podobnych informacji o ilości dodanego cukru nie będzie zawierało opakowanie soku zagęszczonego, nieprzeznaczonego dla konsumenta finalnego.

Wprowadzenie zakazu dodatku cukru do soków uniemożliwia dalsze stosowanie oświadczenia „bez dodatku cukru”, zgodnie z Rozporządzeniem 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Wprowadzono jednak możliwość informowania przez określony czas konsumentów na opakowaniu soków, że wszystkie soki owocowe nie zawierają dodatku cukru.

Z istotnych zmian objęto również wymaganiami dyrektywy także sok i nektar pomidorowy. Pomidory zostały włączone więc do grupy owoców, do których stosuje się wymagania dyrektywy.
Nieznacznie został zmieniony zapis, że w przypadku soku z jednego, konkretnego owocu musi on być dokładnie określony. W sytuacji natomiast gdy sok składa się z więcej niż trzech owoców wówczas nazwa określana jest jako sok z kilku owoców.

Obowiązek wdrożenia przepisów dyrektywy „sokowej” i przepisy przejściowe

Państwa członkowskie mają czas na wdrożenie przepisów dyrektywy do dnia 28 października 2013 roku, co jest również początkiem obowiązku ich stosowania. Prawodawca unijny przewidział dla państw członkowskich okresy przejściowe. Produkty spożywcze, które zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu lub zostały etykietowane przed terminem wdrożenia dyrektywy, mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 28 kwietnia 2015 roku. W związku z faktem, że przepisy dyrektywy wprowadzają zakaz stosowania w sokach cukrów innych niż naturalne, zbędne wydaje się zaznaczanie braku stosowania cukrów w etykietowaniu soków.

Z uwagi jednak na fakt, że oświadczenie żywieniowe „bez dodatku cukrów”, jest stosowane w odniesieniu do soków owocowych od długiego czasu w celu ochrony konsumentów w przepisach dyrektywy zostało przewidziane szczególne rozwiązanie. Oświadczenie o treści „od dnia 28 października 2015 roku, żadne soki owocowe nie zawierają dodatku cukrów”, może się znajdować na etykiecie, do dnia 28 października 2016 roku. Takie rozwiązanie jest niewątpliwie uzasadnione dobrem konsumenta.

Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>