Konferencja: Alergia pod lupą studentów Zdrowia Publicznego – najnowsze wyniki badań epidemiologicznych.

Termin: 10 listopada 2010 r.
Miejsce: Aula A Centrum Dydaktyczne WUM

Opis: Konferencja poświęcona jest tematyce badań epidemiologicznych realizowanych przez studentów kierunku Zdrowie Publiczne w latach 2007-2010. Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako jedyna uczelnia medyczna w Polsce, wprowadził innowacyjną metodę nauczania, która integruje wiedzę z zakresu Metodologii, Epidemiologii oraz Biostatystyki. Studenci I roku studiów magisterskich na Zdrowiu Publicznym, wspólnie z Zakładem Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii co roku prowadzą zakrojony na szeroką skalę projekt badawczy z zakresu epidemiologii. Dotychczas odbyły się trzy edycje badań poświęcone następującej problematyce:

- Studenci WNoZ: studia, zainteresowania, zdrowie;
- Profilaktyka prozdrowotna wśród mieszkańców Warszawy;
- Czynniki środowiskowe a zachorowalność na choroby alergiczne wśród dzieci (Warszawa).
Z uwagi na fakt, że studenci pracują wspólnie nad jednym projektem, skala realizowanych badań jest bardzo duża. Każdego roku przeprowadzanych jest efektywnie około 1,2-1,5 tysiąca wywiadów kwestionariuszowych na zadany temat. Tak duże próby badawcze sprawiają, że wyniki badań w sposób znaczący wzbogacają istniejącą wiedzę epidemiologiczną w danej dziedzinie. Jednocześnie dzięki skali projektów możliwe jest wykorzystanie zaawansowanych metod wnioskowania statystycznego cechujących się wysokim poziomem istotności.

W trakcie realizacji badań studenci zapoznawani są również z najnowszymi technologiami i metodami dostępnymi w badaniach epidemiologicznych. Wiedza zdobyta w trakcie realizacji poszczególnych programów może być wykorzystana w trakcie pisania rozpraw magisterskich oraz w pracy zawodowej. Mamy nadzieję, że między innymi dzięki tego rodzaju rozwiązaniom, nasi studenci osiągną w przyszłości sukces w świecie nauki oraz na rynku pracy.

szczegóły na : www.projekty-studenckie.wum.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>