Koenzym Q10- iskra życia.

Koenzym Q10 (CoQ10) jest iskrą, która
umożliwia naszym komórkom wytwarzanie
energii potrzebnej dla życia. Zdolność organizmu
do wytwarzania i rozprowadzania tej, podobnej
do witaminy, substancji, zmniejsza się wraz z wiekiem,
chorobami, złym odżywianiem i wszelkiego typu
stresami. Niedobór tego niezbędnego dla życia
środka odżywczego pociąga za sobą zakłócenia
w funkcjonowaniu komórek. Najnowsze badania
wykazują, że starzenie się, stresy i choroby mogą
przeszkadzać organizmowi w wykorzystaniu
CoQ10, który uzyskiwany jest z pożywienia.
Dlatego przyjmowanie czystego, silnego CoQ10
w formie uzupełnienia dziennej diety jest bezpiecznym
i naturalnym sposobem, który zapewni
zdrowie komórkom, energię i funkcjonowanie systemu
odpornościowego.
Zwiększenie energii ? Wiele osób twierdzi, iż
przyjmując CoQ10 zauważyli znaczny przyrost
energii i jednocześnie mniejszą potrzebę snu. Jest
to rezultatem roli, jaką CoQ10 odgrywa przy wytwarzaniu
energii i zużytkowaniu tlenu w każdej
komórce organizmu.
Zapobieganie chorobom serca ? Badania
przeprowadzone w Japonii wykazały, że CoQ10
zwiększa zdolność komórek serca do wytwarzania
energii, co sprawia, że stają się one mniej podatne
na uszkodzenie spowodowane brakiem tlenu.
CoQ10 stosowany jest przy leczeniu takich chorób
jak angina, zastawkowa choroba serca, zakrzepica
tętnicy wieńcowej i zawał serca.
Przedłużenie okresu życia ? Koenzym Q10
przedłużył okres życia zwierząt laboratoryjnych
o 56 %, poprawiając jednocześnie zdrowie i wygląd.
Wzmacnianie systemu odpornościowego ?
Choroby systemu odpornościowego obejmują
z jednej strony raka i AIDS, z drugiej zaś
wszelkiego rodzaju alergie oraz mniejsze infekcje.
Niedopuszczanie do tego rodzaju problemów
wymaga współpracy milionów komórek i ich
indywidualnych broni.
Zdrowie, Uroda i Życie
Zdrowie, Uroda i Życie
Miesięcznik/Published monthly by Back to Nature, Inc.
Siedziba redakcji: 3101 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60618 ? Adres korespondencyjny: 5627 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60646, Tel. (773) 583-0402
Wydawca i redaktor naczelny: Marcin Hencz ? Redaguje zespół: Marcin Hencz, Krystyna Hencz, Ewelina Kruppik ? Stali współpracownicy: dr Maria Sikora, dr Violetta Kolcan,
Miłosz Woźniak, Katarzyna Powroźnik ? Dział ogłoszeń: Ewelina Kruppik, 773-583-0402 ? Promocja i kolportaż: Krystyna i Marcin Hencz
? Nakład: 30 tys. ? Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania płatnych ogłoszeń i nadesłanych tekstów.
Nie zamówionych materiałów nie zwracamy. Informacje o prenumeracie znajdziesz powyżej.
Warning: This publication is not intended as medical advice and in no way excludes the necessity of a diagnosis from a health professional. Its intent is solely informational and educational.
www.back2nature.net ? e-mail:info@back2nature.net
Sklepy BACK TO NATURE, Inc.
znajdziesz pod adresami:
3101 N. Milwaukee Ave. ? Chicago, IL 60618 ? (773) 463-5758
5627 N. Milwaukee Ave. ? Chicago, IL 60646 ? (773) 631-1517

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>