Jak zachęcić Licealistów by nie brali papierosa do ust ?

W dniu 31 maja b.r. Dyrekcja III LO im. Adama Mickiewicza  w Tarnowie organizuje z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu specjalny program profilaktyki nikotynowej. Zostałem zaproszony do udzialu w tym spotkaniu. Jestem zaszczycony tym bardziej, że jestem absolwentem tego Liceum! Od kilku dni myślę co powiedzieć Licealistom? Jak Ich zmotywować by rzucili palenie? Jakich argumentów dostarczyć tym co nie pala,aby nigdy nie sięgneli po papierosa ? Nie odstraszyły od nikotyny pokazywane swego czasu w telewizji zdjęcia radiologiczne płuc palaczy! Od 37 lat pytam każdego Pacjenta Palacza z ktorym się stykam po raz pierwszy dlaczego pali ?- jeszcze nikt nie podał mi logicznej przyczyny tego nałogu? Najczęściej Palacze mówią, że palą z powodu stresu! Żyjemy w czasach gdy wszyscy podlegamy codziennym stresom, ale nie wszyscy przeciez palimy? ….

Może argumenty ekonomiczne wynikające z palenia papierosów przekonają chociaż jedną osobę by rzuciła nałóg? To juz nie będzie dla mnie stracony czas przy pisaniu tego felietonu! Na łamach „Przewodnika Lekarza” z kwietnia 2004 r (www.lekarz.termedia.pl) został opublikowany artykuł pt.” Nikotynizm na świecie. Następstwa ekonomiczne” autorstwa Anny Krzyżanowskiej i Cezarego Głogowskiego. Zacytuję obszerne jego fragmenty, które dedykuję do przemyślenia przede wszystkim Moim Młodszym Koleżankom i Kolegom z III LO w Tarnowie oraz wszystkim, ktorzy będą czytać ten felieton! Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie pali obecnie około 1,1 miliarda osób, z czego 800  milionów w krajach rozwijających się. Stanowi to około 1/3 całej populacji swiata powyżej 15 roku życia. W skali całego świata liczba zgonów, spowodowanych paleniem tytoniu wynosi około 4 miliony rocznie, jednak szacuje się, że może ona wzrosnąć nawet do 10 milionów! Dziennie przybywa na świecie blisko 100 tysięcy nowych palaczy, z których jak wynika z raportu WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) połowa umrze przedcześnie! Liczba zgonów spowodowanych paleniem wykazuje tendencję wzrostową: od 3 milionów w roku 1990 do szacunkowo 8,4 miliona w roku 2020. W regionie europejskim palenie powoduje 1,2 milionów przypdków zgonów rocznie, co stanowi 14% wszystkich przyczyn zgonów. Bez podjęcia zdecydowanych działań przez lekarzy, jak i decydentów ochrony zdrowia, do 2020 roku z powodu chorób odnikotynowych będzie umierać corocznie 2 miliony Europejczyków!!! A jak wygląda problm nikotynizmu w Polsce ? W naszym kraju wg danych WHO pali obecnie ok. 9 milionów osób( ok. 40 % mężczyzn oraz ok.20% kobiet). Według danych Ministerstwa Zdrowia w 1996 roku aż 70% ogólnej liczby zgonów spowodowanych było chorobami układu krążenia i nowotworami złośliwymi.Większość chorób zaliczanych do tych dwóch kategorii określa się jako tzw. choroby odtytoniowe. Palenie tytoniu jest zatem jednym z głównych i njabardziej rozpowszechnionych znanych czynników ryzyka wielu chorób, które można wyeliminować. W 2001 roku Polacy wydali na papierosy astronomiczna kwotę  ok. 16 miliardów zlotych. Statystyczny palacz wydaje na papierosy prawie 2 tysiące zlotych rocznie! Na leczenie chorób odtytoniowych Państwo czytaj Podatnicy czyli My wszyscy wydaje rocznie ok. 18 miliardów zlotych! Ponad 20 chorób jest przyczynowo związanych z paleniem tytoniu, między innymi przewlekła obturacyjna choroba płuc, nowotwory, choroby układu sercowo-naczyniowego, niska waga urodzeniowa noworodków, by tylko przytoczyć te najważniejsze! Palenie kosztuje! Są to długotrwałe straty ekonomiczne! Przemysł tytoniowy jest wprawdzie bardzo dochodową gałęzią gospadarki. Ale…pieniądze z podnoszenia akcyzy i podatków nie pokrywają wydatków medycznych związanych posrednio bądź bezpośrednio z chorobami odtytoniowymi! Kiedy to zrozumią nasi Politycy? W swojej codziennej praktyce z każdym Pacjentem rozmawiam na temat nałogu palenia i picia alkoholu! Do końca życia nie zapomnę widoku  płaczącego 27 letniego mężczyzny , który umierał w tarnowskim szpitalu  z powodu raka płuc! Powiedział mi, że Lekarze nie powiedzieli Mu nigdy iż nikotyna ma takie zabójcze dla zdrowia działanie! Od tego czasu a minęło od tego wydarzenia 37 lat, każdego Pacjenta o tym fakcie informuję! Palacze myślą, że skutki ujemne palenia dotkną sąsiada, mieszkańca innego miasta ale nie JEGO ! Jakże się mylą ! Proszę o listy w jaki sposób można pokonac nałóg palenia ?


Tarnów, dnia 30 maja 2004 r.         Jacek Roik . jroik@manpol.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>