Jak Unia Europejska chce rozwiązać problem otyłości?


Komisja Europejska opublikowała „Zieloną Księgę” w sprawie promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Dokument ma być podstawą debaty publicznej na temat najskuteczniejszych sposobów zapobiegania otyłości i związanym z nią chorobom…..


Komisja Europejska opublikowała „Zieloną Księgę” w sprawie promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Dokument ma być podstawą debaty publicznej na temat najskuteczniejszych sposobów zapobiegania otyłości i związanym z nią chorobom. Według najnowszych danych, problem nadwagi lub otyłości dotyczy około 14 mln mieszkańców Unii Europejskiej, z czego ponad 3 mln to dzieci. Osób z nadwagą wciąż przybywa. W niektórych regionach Europy odsetek otyłych kobiet sięga 38, a mężczyzn 27%. Jako czynnik ryzyka wielu chorób, w tym cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, chorób krążenia i udaru mózgu, otyłość należy do wiodących przyczyn zgonów, a związane z nią koszty ocenia się 7% ogólnych wydatków na ochronę zdrowia.”Rosnący problem otyłości dotyczy całej Europy, więc jeśli chcemy powstrzymać i odwrócić tę tendencję, wymaga to skoordynowanych i obejmujących całą Europę działań. Szacuje się, że co roku przybywa ponad 400 tys. dzieci z nadwagą, a dzisiejsze otyłe nastolatki to jutrzejsze ofiary zawałów bądź cukrzycy. Celem przygotowanej przez Komisję „Zielonej Księgi” jest wywołanie dyskusji na temat skutecznych inicjatyw promujących zdrowe diety i aktywność fizyczną, aby najlepsze praktyki mogły być powtarzane w całej Europie.” – mówił, prezentując dokument, komisarz europejski do spraw zdrowia i ochrony konsumentów Markos Kyprianou.Zielona Księga rozważa między innymi, w jaki sposób promocja zdrowego stylu życia może być skutecznie zintegrowana z innymi unijnymi strategiami oraz jaką rolę może tu odegrać nowy unijny program w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów. Dokument wymienia różne obszary, w których takie działania mogą być podjęte – np. przemysł spożywczy i reklamę, zagospodarowanie przestrzeni i komunikację miejską, badania naukowe oraz opiekę zdrowotną. Stawia też konkretne pytania, np.: W jaki sposób unijne bądź narodowe regulacje mogą się przyczynić do poprawy dostępności warzyw i owoców? Czy wewnętrzne kodeksy dobrej praktyki stosowane w przemyśle to wystarczający sposób ograniczania reklamy „niezdrowej” żywności? Jak poprawić jakość posiłków w szkołach i rozpowszechniać zdrowe nawyki żywieniowe wśród najmłodszych?Konsultacje nad Zieloną Księgą potrwają do 15 marca 2006 r. Komisja Europejska zapowiada ich podsumowanie najpóźniej w czerwcu przyszłego roku. Na tej podstawie Komisja podejmie decyzję dotyczącą ewentualnych inicjatyw legislacyjnych w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>