Innowacje w leczeniu nowotworów nerki – zjazd onkologów w Polsce.

Na wszystkich etapach drogi pacjenta onkologicznego wciąż pozostaje wiele pytań, na które odpowiedź muszą dać badania podstawowe i prospektywnie prowadzone badania kliniczne. Dlatego tak ważna jest platforma wymiany doświadczeń między lekarzami i uczonymi – uważa dr n. med. Iwona Skoneczna z Centrum Onkologii w Warszawie. W wywiadzie dla serwisu PAP – Nauka w Polsce uroonkolog mówi o znaczeniu międzynarodowego sympozjum poświęconego rakowi nerki, które po raz pierwszy odbyło się w Polsce. „Nowoczesna onkologia jest wypadkową dorobku wielu dyscyplin nauki. Leczenie łączy w sobie wiele etapów, od zrozumienia mechanizmów patofizjologicznych nowotworzenia, poprzez metody diagnostyczne, aż do optymalnej w poszczególnych stadiach zaawansowania terapii, z określeniem czynników predykcyjnych pozwalających na skuteczne i ekonomiczne działanie” – powiedziała PAP dr Skoneczna, onkolog z Pracowni Edukacji Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Podkreśliła, że wspólne spotkania wielodyscyplinarne często stają się inspiracją do dalszych badań i rozwoju medycyny. Należy też edukować pacjentów, bo ich świadome uczestnictwo w procesie leczenia jest bardzo istotne.

Zapytana o to, w jaki sposób pacjenci mogą aktywnie włączać się w proces swojego leczenia, dr Skoneczna zachęciła do korzystania z licznych serwisów informacyjnych i popularyzatorskich. Jej zdaniem, dobrowolne poszerzanie i pogłębianie wiedzy w społeczeństwie może zmienić stereotypowe spojrzenie na tematykę onkologiczną.

Od kilku miesięcy w Polsce w ramach współpracy Ministerstwa Zdrowia i Centrum Onkologii w Warszawie, z wykorzystaniem środków unijnych, realizowany jest unikatowy w skali europejskiej projekt dotyczący programu profilaktycznego wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego. Program obejmuje pracujących mężczyzn od 45. roku życia, w szczególności osoby wykonujące zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego. W ramach tego projektu badana jest świadomość zachowań prozdrowotnych wśród mężczyzn. Przygotowywana jest także ogólnopolska kampania medialna popularyzująca wczesną diagnostykę onkologiczną.

Rozmówczyni PAP dodała, że organizacja międzynarodowego sympozjum onkologicznego w Polsce jest nie tylko kwestią prestiżową dla promocji polskiego dorobku naukowego. W jej opinii, wymiana poglądów i doświadczeń poprawia kondycję polskiej onkologii klinicznej. Jak podkreśliła onkolog, w Polsce wyniki leczenia raka nerki odbiegają in minus od poziomu europejskiego; umiera więcej chorych niż w innych krajach, choroba jest diagnozowana na późniejszym etapie, a dostęp do specjalistycznego leczenia – mimo, że ulega systematycznej poprawie – nadal jest niedoskonały.

Dr Skoneczna wskazała, że tylko jeden sześciu zarejestrowanych przez EMEA leków do leczenia zaawansowanego raka nerki dostępny jest w rutynowy sposób dla polskich pacjentów. Przyznała, że nawet w przypadku zarejestrowanych terapii, wciąż pojawia się wiele pytań dotyczących optymalnego prowadzenia takich leczeń. Dotyczą podstawowych kwestii – momentu rozpoczęcia leczenia, wyboru leku u danego pacjenta, długości terapii i sposobu monitorowania skuteczności leczenia. Kolejne kwestie, które wymagają pogłębionych badań, to łączenie różnych sposobów leczenia. Chodzi na przykład o wybór najlepszego terminu i zakresu operacji.

VI Europejskie Międzynarodowe Sympozjum Kidney Cancer Association odbywało się 6 i 7 maja w Warszawie. W komitecie organizacyjnym konferencji Polskę reprezentowali: dr med. Iwona Skoneczna oraz prof. dr hab. med. Cezary Szczylik. W zjeździe wzięło udział ponad 700 lekarzy oraz naukowców z całego świata, komitet naukowy skupił wybitnych ekspertów zajmujących się w pracy praktycznej i teoretycznej problematyką nowotworów nerki.

Nowe leki, wyniki prac badawczych i koncepcje terapii, ale również aspekty związane z optymalnym wykorzystaniem dostępnych bardziej i mniej inwazyjnych metod operacyjnych, dyskutowało i prezentowało w Warszawie ponad 700 badaczy z całego świata. Przyszłoroczne spotkanie stowarzyszenia Kidney Cancer Association odbędzie się w Wiedniu, poprzednie organizowano m.in. w Londynie, Berlinie i Madrycie.

Kidney Cancer Association to organizacja typu non-profit stworzona w USA w 1990 r. przez pacjentów, ich rodziny, lekarzy i badaczy. Jej działalność skupia się na edukowaniu pacjentów i rodzin, ale również wspieraniu rozwoju medycyny poprzez m.in. stwarzanie platformy do spotkań lekarzy i naukowców wielu specjalności, wspomagania badań klinicznych i innych działań prowadzących do „Świata bez raka nerki”.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>