Informacja Koalicji Dr Ratha dla Obrony Zdrowia. Jak rozsądnie wykorzystywać technologie diagnostycznie z korzyścią dla Twojego zdrowia? – cz.1.

Wczesne wykrycie problemów zdrowotnych jest niezmiernie istotne w celu powstrzymania postępu choroby lub jej eliminacji już na samym początku. W ciągu ostatnich dziesięcioleci rozwinięto różnorodne techniki obrazowania, takie jak: promieniowanie rentgenowskie, ultradźwięki, rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa, stosowane dla diagnostyki jak i opieki terapeutycznej.

Jednakże w ostatnich latach wielu lekarzy, a zwłaszcza radiologów, zaczęło niepokoić się możliwością nadużycia określonych technik diagnostycznych, w szczególności tych, w trakcie których pacjenci są poddani działaniu promieniowania. Pomimo tego, że sporadyczne wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego lub tomografii komputerowej nie wywiera negatywnego wpływu na pacjenta, to jednak wielokrotne wystawienie na oddziaływanie promieniowania w krótkim przedziale czasowym może wywołać poważne uszkodzenie komórek, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia nowotworu lub innych chorób.
Źródła promieniowania

Nasze ciała są narażone na różnego rodzaje promieniowanie pochodzące z różnorodnych źródeł, takie jak: niejonizujące promieniowanie z mikrofalówek, linii elektrycznych lub sygnałów radiowych oraz naturalne jonizujące promieniowanie wytwarzane przez substancje w skorupie ziemskiej i przestrzeni kosmicznej. W wypadku medycyny wiele diagnostycznych technologii obrazowania, takich jak: aparaty rentgenowskie lub tomografy komputerowe, zostały zaprojektowane tak, aby wykrywać nieprawidłowości wewnątrz organów ciała i ich działanie opiera się na promieniowaniu.

Wymienione technologie diagnostyczne stają się coraz bardziej popularne. Wykorzystywanie tomografów komputerowych gwałtownie wzrosło w ciągu ostatnich trzydziestu lat z 3 milionów skanów w latach 80. do 70 milionów w roku 2007. Ta liczba podwoiła się w ciągu ostatnich 5 lat. Ponad 4-7 milionów dzieci zostało przebadanych tą metodą i w ciągu najbliższego roku zostanie wykonanych o 10% więcej tego typu badań w wypadku młodych pacjentów.
Wzrastające obawy związane z metodami diagnostycznymi opartymi na promieniowaniu

W 2007r. kontrowersje dotyczące tomografów komputerowych jako wzrastającego źródła promieniowania, a co za tym idzie wzrastającego ryzyka wystąpienia w przyszłości nowotworów, zostały przedstawione opinii publicznej. W badaniu opublikowanym w New England Journal of Medicine, doktor David Brenner, prowadzący autor, podkreślił różne wątpliwości dotyczące znacznego wzrostu wykorzystania tomografów komputerowych dla badań dzieci i dorosłych. Podkreślił, że tylko niewielki odsetek badań okazał się być niezbędny, a w wypadku jednej trzeciej mogły one zostać zastąpione innymi technikami lub nie wykonywane w ogóle. Kolejne badanie opublikowane w tym samym roku, sponsorowane przez National Institutes of Health (NIH) oraz National Cancer Institute (NCI) ocenił, że taka ekspozycja na promieniowanie może doprowadzić do 29 000 nowych przypadków nowotworu w kolejnych latach.

Pomimo ciągle wzrastającej popularności tomografii komputerowej, istnieją nieliczne regulacje dotyczące jej zastosowania. Badanie opublikowane w 2009r. przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF) wykazało, że dawki promieniowania w porównaniu z podobnymi testami wykonanymi na różnych aparaturach lub przy odmiennych ustawieniach mogą różnić się nawet trzynastokrotnie, nawet jeżeli testy wykonano na tym samym sprzęcie medycznym. W 2009r. w jednym z większych szpitali przeprowadzono śledztwo FDA związane z nadmierną ekspozycją na promieniowanie ponad 200 pacjentów, co zostało spowodowane niewłaściwymi ustawieniami tomografu podczas badań mózgu. Podobne zaniedbania zostały odkryte w innych centrach w USA.

 

Kto chciałby się zainteresować się zasadami medycyny komórkowej Dr Ratha  chętnie udzielę informacji na ten temat- www.dr-rath.com, Jacek Roik, tel. 14, 655 84 49.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>