IJHARS: 17,4 proc. skontrolowanych partii oliwy z oliwek było źle oznakowanych.

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2011 rok, w II kwartale 2011 roku wojewódzkie inspektoraty JHARS w: Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie i Warszawie przeprowadziły kontrolę planową w zakresie jakości handlowej oliwy z oliwek, ze szczególnym uwzględnieniem oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości (Extra Virgin) oraz zafałszowań.
Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej oliwy z oliwek, w zakresie zgodności z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 roku w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy oraz prawidłowości znakowania oliwy z oliwek, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.
Kontrolą objęto trzy kategorie oliwy z oliwek, które zgodnie z rozporządzeniem UE mogą być wprowadzane do obrotu na etapie detalicznym, tj. oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości (Ekstra Virgin), oliwę z oliwek – złożoną z rafinowanej oliwy z oliwek i oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz oliwę z wytłoczyn z oliwek.

Kontrolę przeprowadzono w 7 podmiotach wprowadzających do obrotu oliwę z oliwek (tj. skontrolowano 31,8 % podmiotów będących w ewidencji wojewódzkich inspektoratów JHARS przeprowadzających kontrolę).

W II kwartale 2011 roku skontrolowano 7 podmiotów zajmujących się wprowadzaniem do obrotu oliwy z oliwek, podczas gdy w I kwartale 2010 roku 4 podmioty. Spośród 7 ww. podmiotów, 1 podmiot został objęty kontrolą po raz pierwszy.

Skontrolowano trzy kategorie oliwy z oliwek, które zgodnie z rozporządzeniem UE mogą być wprowadzane do obrotu na etapie detalicznym, tj. oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości (Ekstra Virgin), oliwę z oliwek – złożoną z rafinowanej oliwy z oliwek i oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz oliwę z wytłoczyn z oliwek. Kontrolowana oliwa z oliwek była sprowadzona do Polski z dwóch krajów Unii Europejskiej, tj. Hiszpanii oraz Włoch.

Najliczniej skontrolowaną kategorią oliwy z oliwek była oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości (Extra Virgin). W zakresie parametrów fizykochemicznych stanowiła ona 57,1% partii poddanych kontroli, natomiast w zakresie prawidłowości znakowania – 60,9% partii.

Podczas bieżącej kontroli jakości handlowej oliwy z oliwek, podobnie jak podczas kontroli przeprowadzonej w I kwartale 2010 roku, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych oliwy z oliwek. Niezgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów UE i krajowych było oznakowane 17,4% skontrolowanych partii oliwy z oliwek (21,9% skontrolowanej objętości). Kwestionowane partie oliwy z oliwy pochodziły z Hiszpanii. W porównaniu z I kwartałem 2010 roku zaobserwowano wzrost o 9,1 p.p. udziału liczby partii oliwy z oliwek nieprawidłowo oznakowanych (Wykres 1).

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wymagań w zakresie znakowania nie spełniały 2 partie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości (Extra Virgin), tj. 14,3% skontrolowanych partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości o łącznej objętości 2 796,0 l (12,0% skontrolowanej objętości oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości).

www.portalspozywczy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>