III Forum Pacjentów Onkologicznych: Strategia dla Polskiej Onkologii.

Wzmocnienie roli badań przesiewowych, wprowadzenie Karty Pacjenta Onkologicznego, dostęp chorych do kompleksowego leczenia – to niektóre z założeń Strategii dla Polskiej Onkologii na lata 2016-2025, przygotowanej przez Obywatelskie Porozumienie na Rzecz Onkologii. Strategię zaprezentowano w czwartek podczas III Forum Pacjentów Onkologicznych, którego organizatorem jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO).

Inicjator Obywatelskiego Porozumienia na Rzecz Onkologii i wiceprezes PKPO Szymon Chrostowski podkreślił, że przygotowana strategia zawiera 10 postulatów zmian wraz z konkretnymi rozwiązaniami, które są najpilniejsze i kluczowe z punktu widzenia środowiska pacjentów, a nie systemu. Dodał, że zapisy są efektem doświadczeń pacjentów w walce z ich chorobą.

„W tym roku onkologia stała się priorytetem państwa” – podkreślił i przypomniał, że w marcu minister zdrowia wraz z premierem przedstawili założenia tzw. pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego. Dodał, że strategia była przygotowywana równolegle z tzw. pakietem onkologicznym, a dzięki spotkaniom i konsultacjom część postulatów strategii zostało uwzględnionych w pakiecie, m.in. wprowadzenie Karty Pacjenta Onkologicznego.

Ekspert ds. ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz, który prezentował strategię, podkreślił, że opiera się ona na postulatach z propozycjami zmian m.in. w zakresie profilaktyki, diagnostyki, wczesnego wykrywania nowotworów, leczenia czy opieki psychologicznej.

Pierwsza propozycja dotyczy ograniczenia wzrostu zachorowań poprzez poszerzenie programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki nowotworów wśród seniorów oraz gimnazjalistów. Jak mówił Gryglewicz, w III klasie gimnazjum uczniowie powinni mieć dodatkowe lekcje z profilaktyki nowotworowej prowadzone np. przez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Strategia zakłada też zapewnienie pacjentom pełnej i rzetelnej informacji o chorobach nowotworowych, dostępnych możliwościach leczenia, wyborze świadczeniodawców oraz przysługujących im prawach poprzez utworzenie Ogólnopolskiego Portalu Informacyjnego dla Pacjentów Onkologicznych. Portal miałby zawierać m.in. informacje nt. drogi podstępowania w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej.

Autorzy strategii chcą także wzmocnienia roli badań przesiewowych, dzięki opracowaniu programów populacyjnych dla 10 najczęściej występujących nowotworów oraz dostępności do badań profilaktycznych bez skierowania. Kolejny postulat dotyczy opracowania katalogu podstawowych badań diagnostycznych wykonywanych na prośbę pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Strategia zawiera też propozycję wprowadzenia instytucji lekarza onkologa odpowiedzialnego za proces diagnostyki i terapii oraz wdrożeniu Karty Pacjenta Onkologicznego, w której dokumentowany byłby proces leczenia. Karta ta umożliwiałaby dostęp do lekarzy lub badań poza kolejnością.

Jak mówił Gryglewicz, minister zdrowia zaproponował, aby to lekarz POZ był odpowiedzialny za proces diagnostyki, jednak według środowiska pacjentów powinien to być jednak lekarz onkolog. Według propozycji MZ, kartę zakładałby lekarz już na etapie podejrzenia choroby, a zdaniem Obywatelskiego Porozumienia pacjent powinien otrzymywać taką kartę w momencie postawienia diagnozy.

Według strategii, powinny zostać wprowadzone rozwiązania zapewniające pacjentom równy i szybki dostęp do świadczeń z zakresu onkologii i zdefiniowaniu maksymalnego czasu oczekiwania na dane świadczenia. Także dostęp do nowoczesnych terapii powinien – zdaniem autorów strategii – się poprawić.

Kolejny postulat dotyczy zapewnienia pacjentom dostępu do kompleksowego leczenia, ponieważ jak mówił Gryglewicz – obecnie brakuje kompleksowej opieki, a różni świadczeniodawcy nie współpracują ze sobą. Autorzy strategii chcą też rozwoju opieki geriatrycznej i długoterminowej ukierunkowanej na aspekty związane z chorobami nowotworowymi.

Ostatnia propozycja dotyczy wprowadzenia karty oceny satysfakcji pacjenta onkologicznego, aby na podstawie oceny pacjentów po hospitalizacji stworzyć ranking ośrodków.

Pełny tekst strategii dostępny jest na stronie www.porozumieniedlaonkologii.pl

Działania Obywatelskiego Porozumienia są realizowane w ramach programu „Obywatele dla Demokracji, finansowanego z norweskich Funduszy EOG.(PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>