IHPA: Chemiczna „bomba zegarowa” na Ukrainie zagraża 7 milionom ludzi.

Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. HCH i Pestycydów (IHPA) prosi Unię Europejską o natychmiastowe działanie. BRNO, Czechy, 23 września /PRNewswire/ – Zdrowie przynajmniej 7 milionów mieszkańców Mołdawii i Ukrainy zostało poważnie zagrożone przez skład starych pestycydów – ogłosiło Międzynarodowe Stowarzyszenie do spraw HCH i Pestycydów. Według organizacji, Unia Europejska musi jak najszybciej podjąć działania w celu rozbrojenia „największej chemicznej bomby zegarowej w Europie”. Stowarzyszenie nawoływało do tego podczas zamknięcia X Forum HCH i Pestycydów w Republice Czeskiej.

W czasie kongresu ujawniono, że w dawnej fabryce w Kałuszu na zachodzie Ukrainy znajduje się skład przynajmniej 10 000 ton nadmiernej ilości heksachlorobenzenu. Substancja ta jest rozmieszczona wzdłuż Dniestru, co sprawia, że sytuacja jest niezwykle niebezpieczna: jedna powódź i trucizna o dużym stężeniu mogłaby zanieczyścić środowisko naturalne około 7 milionów ludzi na zachodzie Ukrainy i Mołdawii.

Ogólnie rzecz biorąc, dziesiątki milionów mieszkańców Europy, Azji Środkowej i dawnego Związku Radzieckiego są zagrożone pestycydami. Na samej tylko Ukrainie znajduje się 4 500 miejsc, w których składowanych jest ponad 30 000 ton starych pestycydów. Jest to pozostałość po czasach Związku Radzieckiego. Używanie tych substancji jest zabronione od 2001 roku. Z zasady opakowanie rozkłada się po pięciu – dziesięciu latach. Jeśli w tym czasie nikt nic z nimi nie zrobi, substancje te mogą trafić do gleby lub wody.

Ludność zamieszkująca rejony wiejskie jest szczególnie zagrożona – twierdzi Stowarzyszenie IHPA. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do końca 2050 roku co druga istota ludzka umrze na raka z powodu zanieczyszczenia żywności, wody i środowiska. Będzie to w dużej mierze spowodowane przez pestycydy. Występuje również zagrożenie wystąpienia ogromnych strat finansowych. Stosunkowo niewielki skandal związany z Nitrofenem w 2002 roku w dawnych Niemczech Wschodnich kosztował w sumie 500 milionów euro.

IHPA szacuje, że koszt stabilizacji lub zniszczenia nadmiernej ilości pestycydów może wynieść miliard euro. W ostatnim oświadczeniu, IHPA prosi Komisję Europejską o pośpiech w opracowaniu konkretnego planu działania w bliskiej współpracy z krajami członkowskimi UE, krajami niewchodzącymi w skład UE, ale objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa, jak i ze znaczącymi krajami Azji Środkowej.

Informacje o IHPA (http://www.ihpa.info)

Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. HCH i Pestycydów (IHPA) jest niezależną i niepolityczną siecią zaangażowanych jednostek, które chcą zwrócić uwagę całego świata na globalne problemy wynikające z produkcji i zastosowania HCH i innych pestycydów, które już wyszły z użycia oraz ich niebezpieczeństwa dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Stowarzyszenie IHPA zaoferowało się wykorzystać swoje mocne strony i wiedzę praktyczną, aby aktywnie przyczyniać się do rozwiązania problemów płynących z produkcji i zastosowania HCH i innych pestycydów, które wyszły z użycia w Środkowej Europie i krajach EECCA (Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej).

Źródło: IHPA

Więcej informacji:
John Vijgen
dyrektor IHPA
tel. +4545410321
e-mail: john.vijgen@ihpa.info

Źródło informacji: PR Newswire

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>