Greenland-producent Efektywnych Mikroorganizmów(EM) informuje…

Wyliczając zalety stosowania EM mamy całkiem normalne wrażenie że brzmi to jak liczba niemożliwych do spełnienia życzeń pomyślanych jedynie w celu popisania się lub jako kiepski chwyt reklamowy producenta kolejnego „cudownego” preparatu. W chwili obecnej wraz ze wzrostem liczby praktycznych zastosowań EM w ciągu ostatnich kilku lat dowiedziono, że cele te są łatwe do osiągnięcia i na wyciągnięcie ręki…..Wyliczając zalety stosowania EM mamy całkiem normalne wrażenie że brzmi to jak liczba niemożliwych do spełnienia życzeń pomyślanych jedynie w celu popisania się lub jako kiepski chwyt reklamowy producenta kolejnego „cudownego” preparatu. W chwili obecnej wraz ze wzrostem liczby praktycznych zastosowań EM w ciągu ostatnich kilku lat dowiedziono, że cele te są łatwe do osiągnięcia i na wyciągnięcie ręki.

Według profesora Teruo Higi – twórcy technologii EM podstawowy błąd rolnictwa polega na tym, że ludzie zapomnieli jak wykorzystać naturalny potencjał gleby; a zamiast tego próbują uprawiać zasiewy tylko z użyciem nawozów sztucznych. Ta droga poszanowania naturalnego potencjału gleby jest istotą rolnictwa. Higa podkreśla, że musimy rozpocząć korygowanie tego błędu.

Postęp technologiczny, jaki dokonał się ostatnio w dziedzinie mikrobiologii umożliwił wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów niemalże we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Ze względu na ich kluczową rolę w rozmaitych ekosystemach mikroorganizmy są ważnym komponentem rolnictwa i produkcji zwierzęcej. Aktywność mikroorganizmów jest zjawiskiem powszechnym i występuje ona podczas takich procesów jak np. poprawienie żyzności gleby, kompostowanie biomasy, która następnie zostaje wykorzystana do celów rolniczych, trawienie paszy w żołądkach zwierząt hodowlanych, oraz utylizacja ścieków komunalnych metodami biologicznymi. Przebieg tych procesów w większości przypadków odbywa się poza wszelką kontrolą i nie mamy wpływu na dobór uczestniczących w nich mikroorganizmów. Jednak za wszystkie te procesy odpowiadają mikroorganizmy występujące w naturze. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie mikrobiologii umożliwiły tworzenie określonych kombinacji mikroorganizmów, które mogą zostać wykorzystane do realizacji konkretnych celów. Trzeba przypomnieć, że technologia Efektywnych Mikroorganizmów opracowana została w oparciu o naturalne procesy biologiczne i co najważniejsze łączy prostotę i wszechstronność.
Wszystkie mikroorganizmy EM występują w przyrodzie w warunkach naturalnych i są odpowiedzialne za większość pożądanych przez rolników procesów.
Wyniki osiągane przy pomocy technologii EM przez polskich rolników i hodowców a potwierdzane na bieżąco przez jednostki naukowo-badawcze wykazują jak duże możliwości daje nam EM.

Najważniejsza jest jakość gleby i nie ma innej drogi w rolnictwie, kolejne lata pracy i kolejne „odkrycia” naukowe tylko nas w tym utwierdzają.
W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego SGGW w Warszawie studenci już uczestniczą w wykładach „Podstawy Technologii Efektywnych Mikroorganizmów (EM)”. Kilka słów na ten temat:
gleboznawcy już coraz częściej postrzegają glebę jako żywy organizm. Dla nich nie jest to zwykła materialna substancja, ale żywa istota. To właśnie gleba stanowi źródło życia i biomasy dla wszelkich ekosystemów. Z wyjątkiem dżdżownic i kilku nielicznych dużych organizmów większość mieszkańców gleby ma mikroskopijne rozmiary. Przetrwanie tych mikroorganizmów jest możliwe tylko dzięki obecności materii organicznej (poziomu próchnicy) zawartej w glebie. Zbyt intensywne prowadzenie upraw i niewłaściwe metody rolne spowodowały raptowny spadek ilości materii organicznej w glebie w większości krajów w których rozwinęło się „nowoczesne” rolnictwo. To z kolei spowodowało spadek populacji mikroorganizmów glebowych. Stosowanie chemikaliów bez umiaru i zwracania uwagi na kondycję gleby jest kolejną przyczyną spadku ilości tych mikroorganizmów. Biomasa , taka jak korzenie roślinne pozostałe w glebie po żniwach, czy słoma mogą zwiększyć żyzność gleby pod warunkiem, że zostaną rozłożone przez mikroorganizmy. Jednak w przypadku ich niedoboru na danym terenie staje się to niemożliwe. Rekultywacja tych gleb wymaga zastosowania pożytecznych i efektywnych mikroorganizmów.
Jaka gleba taki plon! Życząc Państwu Wszystkiego Najlepszego prosimy o tym pamiętać.
Greenland Technologia EM – Puławy 2006

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>