Gorsze relacje z rówieśnikami skłaniają do palenia papierosów.

Uczniowie o niskiej pozycji w grupie rówieśników z dużym prawdopodobieństwem zostaną regularnymi palaczami w przyszłości – wynika z badań szwedzkich naukowców zamieszczonych w czasopiśmie „Addiction”. Badacze ze Stockholm University śledzili koleje życia osób badanych od dzieciństwa do dorosłości i doszli do wniosku, że uczniowie, którzy byli mniej lubiani w szkole, bardzo często popadali w nałóg papierosowy w dojrzałym życiu, stając się regularnymi (mniej niż 20 wypalanych papierosów dziennie), bądź intensywnymi (20 lub więcej wypalanych papierosów dziennie) palaczami tytoniu. Naukowcy sprawdzali poziom statusu społecznego osób badanych, gdy były one w wieku 13 lat, a następnie przeprowadzali z nimi wywiady na temat palenia papierosów w wieku 32 lat. Okazało się, że im niższy status społeczny wśród rówieśników, tym większe ryzyko uzależnienia.

Warty podkreślenia jest fakt, że miara statusu społecznego uczniów była obiektywna. Oznacza to, iż dzieci nie oceniały samodzielnie swojego statusu, ale dostały zadanie wytypowania trzech osób z klasy, z którymi najbardziej chciałyby współpracować przy szkolnym projekcie. Dzięki temu badacze mogli zliczyć, ile wskazań otrzymały poszczególne osoby.

W ten sposób naukowcy wyodrębnili uczniów o różnym poziomie statusu społecznego: marginalizowanych (0 głosów), peryferyjnych (1 głos), akceptowanych (2-3 głosy), popularnych (4-6 głosów) i klasowych faworytów (7 lub więcej głosów).

Eksperci mają kilka hipotez, które mogłyby wyjaśniać skłonność dosięgania po papierosa u osób, które były kiedyś mniej popularnymi dziećmi.

Pierwsza teoria zakłada, że uczniowie zaczynają wierzyć w swoją niską wartość dla społeczeństwa, co wpływa na ich przyszły sposób patrzenia na świat, ambicje i wybory życiowe (np. decyzja o paleniu papierosów).

Inna hipoteza stanowi przypuszczenie, iż marginalizowani ludzie są bardziej skłonni do akceptowania kontrowersyjnych zachowań takich, jak palenie, w przeciwieństwie do faworytów, którzy starają się sprostać oczekiwaniom społecznym, co do dobrego zachowania.

Kolejna teoria skupia się na tym, że nieakceptowani uczniowie zaczynają palić, aby zdobyć popularność wśród rówieśników, a te pierwsze próby przeradzają się później w przyzwyczajenie, a wręcz nałóg, kontynuowany w dorosłości. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>