Faktyczne zagrożenia od strony społeczno ekonomicznej GM żywności.

Niepokojące są także inne fakty, jak np.:
1) wprowadzanie na europejski rynek GM żywności lub paszy w sposób niejawny przez niektóre firmy biotechnologiczne i branży rolno spożywczej. Fakt taki, dotyczący wprowadzenia GM mleka w proszku (ze wspomnianą laktoferyną) ? zresztą wbrew warunkom licencji ? będący wynikiem tajnego porozumienia pomiędzy koncernem spożywczym Nutricia a firmą biotechnologiczną Gene Pharming Europe, został ujawniony w 1994 r. (Hałat, 2007),
2) w Polsce kontrakty na zakup żywca przez wielką firmę mięsną od rolników już uzależnia się od podpisania przez nich umowy na karmienie zwierząt tylko paszą Cargilla (której skład jest niejawny, podczas
gdy specjalistom wiadomo, że jest tam GM soja ? por. Kryda, 2006).
3) Polska już importuje, m. in. w taki sposób, 1,5 mln ton soji transgenicznej (Kryda, 2006); inni oceniają, że prawie 90% soji na rynku polskim jest genetycznie modyfikowana (Leszyk, 2005),

4) według informacji Inspekcji Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych, na 900 próbek żywności w 14 próbkach, w których nie powinno być żadnych elementów GMO, znaleziono GMO (Leszyk, 2005),

5) Cargill i inne korporacje potrafią zatrzymać dostawę żywności, np. statek pełen zboża, na kilka tygodni na pełnym morzu, by poczekać na wzrost cen, a takie opóźnienie może oznaczać głód dla wielu osób (Kryda, 2006),

6) dla części (większości?) polityków rolnictwo stanowi niezbyt ważny element gospodarki. Ilustruje to wypowiedź ministra rolnictwa Wielkiej Brytanii, który stwierdził, że ?my rolnictwo możemy poświęcić, bo obrót rolny to 15%, a inne towary to 85%? (cyt. za Kryda, 2006),

7) firma biotechnologiczna Monsanto wytoczyła ok. 100 procesów farmerom za naruszenie jej praw do licencji na GM rzepak, których pola rodzimego rzepaku sąsiadują z polami GM rzepaku, a którym zostały zanieczyszczone (Chorąży, 2007),

8) firmy biotechnologiczne przygotowują masowe zawłaszczenie gatunków roślin uprawianych w krajach rozwijających się; np. oceniano w 2004 r., że w Indiach na co 3-ci gatunek rosnący na polach został złożony patent w biurze patentowym USA (Vehaag i Kröber, 2004),

9) amerykańskie badania skutków środowiskowych uprawy GM zbóż do 2003 r. obszernie przedstawia i dokumentuje raport Union of Concerned Scientists (Mellon i Rissler, 2006),

10) największe, jak dotąd, badania nt. możliwości wyżywienia ludności świata i rozwoju rolnictwa – International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development ? wykazały, że z pomocą GM żywności nie można problemu wyżywienia rozwiązać, gdyż zbiory GM zbóż wykazują dużą zmienność (IAASTD, 2008).

stopcodex.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>