Europejczycy o swoim zdrowiu.

Jak pokazują wyniki III edycji badania Europe Health Survey zebrane w 11 europejskich krajach, 62% badanych Europejczyków uważa swój stan zdrowia za doskonały lub dobry. Za najzdrowszych uważają się Szwajcarzy i Belgowie. Najmniej zadowoleni ze swojego stanu zdrowia są Rosjanie, wśród których mniej niż 1 na 3 uważa, że jego stan zdrowia jest dobry. Średnio w Europie 1 na 3 osoby twierdzi, że martwi się o swoje zdrowie.
- Ciekawa jest widoczna różnica dotycząca troski o własne zdrowie (średnia dla Polaków – 65%, a średnia dla 11 krajów Europy – 38%). Tak duże zatroskanie Polaków o własne zdrowie może wynikać z przedłużającego się okresu reform w służbie zdrowia, strachu przed prywatyzacją i braku zaufania do reformatorów. Tezę tę potwierdza wynik świadczący, że zdecydowanie większe zatroskanie o zdrowie deklarują osoby o słabym zdrowiu (powyżej 70%) – twierdzi Halina Osińska, prezes Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.

W Europie dominuje wysoki poziom świadomości na temat chorób i sposobów ich leczenia (75%). W Finlandii świadomość ta wzrosła od 53% w 2006 r. do 79% w 2008 r. Najniższy poziom świadomości cechuje Rosjan – 65% badanych Rosjan twierdzi, że jest nieświadoma dostępnych sposobów leczenia.

Duża różnica występuje w stopniu poinformowania o chorobach i dostępnych metodach leczenia (w Polsce średnio 66% badanych deklaruje że jest dobrze poinformowana, z tendencją spadkową, podczas gdy średnio w 11 krajach Europy stanowi to 75%). – Ten niekorzystny dla Polski wynik może być spowodowany trudnościami w dostępie do świadczeń medycznych, długim oczekiwaniem na przyjęcie przez lekarza, niskimi płacami w służbie zdrowia, niedofinansowaniem sektora zdrowia w ogóle – kontynuuje Halina Osińska.

Najczęściej wskazywanymi przez Europejczyków dolegliwościami są nadciśnienie tętnicze, nadwaga i problemy ze wzrokiem. Nie jest to jednak reguła dla każdego kraju objętego badaniem. Belgowie najczęściej zmagają się z wysokim poziomem cholesterolu. Wśród Finów natomiast – częściej niż w jakimkolwiek kraju – występują zaburzenia snu (41%).

Główne problemy zdrowotne Polaków to – podobnie jak w przypadku Europejczyków – problemy ze wzrokiem, nadciśnienie tętnicze i nadwaga. W ciągu ostatniego roku Polacy najczęściej skarżyli się na przeziębienie, kaszel lub anginę. Często też doskwierały im bóle mięśni lub pleców oraz bóle głowy.

Spośród badanych Europejczyków 3% wyjeżdżało za granicę w celu leczenia. Najczęściej byli to Szwajcarzy (8%). Wyjazd taki w przyszłości rozważyłoby 26% badanych Europejczyków oraz 42% badanych Polaków. Ta część badanych wykazywała przekonanie, że z zagranicznych placówkach wyższa jest jakość opieki medycznej i krótszy czas oczekiwania na zabieg.

W porównaniu z rokiem 2006 Europejczycy robią więcej, aby polepszyć stan swojego zdrowia. Próby zrzucania wagi są najsilniejsze w Czechach, Francji i Niemczech. Polacy starają się utrzymać lub polepszyć stan swojego zdrowia głównie poprzez aktywność fizyczną.

Niezmiennie głównym źródłem informacji o zdrowiu jest lekarz – wskazało tak 88% badanych Europejczyków. Polecenie leku przez lekarza to najbardziej decydujący czynnik wyboru we wszystkich krajach z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Dla większości Brytyjczyków (90%) najważniejszym czynnikiem jest wcześniejsze stosowanie leku.

Również dla Polaków głównym źródłem informacji na temat zdrowia jest lekarz (91% wskazań), który jest także uważany za najbardziej wiarygodne źródło informacji zdrowotnych. Polacy częściej niż przeciętni Europejczycy, korzystają i darzą większym zaufaniem takie źródła informacji jak artykuły w czasopismach, informacje na opakowaniach leków, poradniki zdrowotne, bezpłatne badania kontrolne, a także programy edukacji zdrowotnej.

Ponad połowa badanych deklaruje, że bardziej ufa lekom producenta, którego zna. Większość respondentów nie zaufałaby lekowi, o którym nigdy nie słyszała. Wśród badanych widoczny jest ogólny opór przed wypróbowywaniem nowych leków (deklaruje tak 25% respondentów). Respondenci łatwiej zaufają nowej marce, jeśli jej producentem jest znana firma farmaceutyczna. W 10 na 11 badanych krajach respondenci zaufaliby także lekom generycznym.

Leki na receptę używane są najczęściej w przypadku bólu pleców i mięśni. Leki dostępne bez recepty najczęściej stosowane są w przypadku kaszlu, przeziębienia, bólu gardła, bólu głowy, niestrawności. Większość badanych używa ziół i leków homeopatycznych najczęściej na kaszel i przeziębienie. Niewiele osób, które cierpiały lub zmagały się z jakąś dolegliwością, zignorowało ją i nie podjęło żadnych działań.

Europe Health to największy sondaż badający opinie Europejczyków na temat własnego zdrowia, dostępnych źródeł informacji o schorzeniach, stosowanych leków, sposobów leczenia. Tegoroczną, trzecią już edycją badania, objęto 20 357 respondentów z 11 europejskich krajów (Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Holandia, Polska, Portugalia, Rosja, Szwajcaria, Wielka Brytania). W Polsce w badaniu uczestniczyło 1008 respondentów. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od czerwca do sierpnia 2008 roku.

www.mp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>