Elektrownia jądrowa w Polsce – równolegle ze źródłami odnawialnymi!

Jeśli w Polsce ma rozwijać się energetyka jądrowa, nie może być ona traktowana jako jedyna recepta dla sektora energetycznego w Polsce. Równolegle muszą być rozwijane źródła energii odnawialnej – uważają eksperci.

Maciej Stryjecki, ekspert energetyki odnawialnej uważa, że wybudowanie w Polsce elektrowni jądrowej po 2020 r. nie doprowadzi szybko do wykonania celów ekologicznych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, które Polska musi zrealizować.

„Prace nad energetyką jądrową nie potrwają dwa lata. Działania muszą toczyć się równolegle. Budowa elektrowni jądrowej nie jest priorytetem, do którego zobowiązuje nas Unia Europejska. Pozyskiwanie odpowiedniej ilości energii ze źródeł odnawialnych jest unijnym wymogiem i z tego będziemy rozliczani” – przekonywał Stryjecki podczas czwartkowej debaty dotyczącej energetyki jądrowej i źródeł odnawialnych w świetle polityki zrównoważonego rozwoju.
Hanna Trojanowska z Polskiej Grupy Energetycznej podkreślała, że firma prowadzi analizy dotyczące inwestycji w elektrownię jądrową w Polsce, jednak dla realizacji celów ekologicznych otwiera elektrownie wiatrowe. W trzech elektrociepłowniach należących do PGE korzysta się z biomasy, jako uzupełnienia paliwa.

Trojanowska przypominała, że elektrownia jądrowa będzie realizowana ze środków inwestora, a nie środków państwowych. Dlatego inwestor musi mieć określone warunki zapewniające trwałość tej inwestycji i odpowiedni poziom zysku.

Stanisław Latek z Państwowej Agencji Atomistyki podkreślał, że Polska ma prawo atomowe, które koncentruje się na bezpieczeństwie istniejących w kraju obiektów jądrowych, ale obejmuje również instalacje jądrowe w energetyce, które mogą powstać w kraju. Obszarami do uregulowania pozostają wymagania dotyczące lokalizacji elektrowni jądrowej, szczegółów jej budowy i eksploatacji i nadawania uprawnień do zajmowania stanowisk w elektrowni atomowej, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa instalacji jądrowych.

Latek podkreślił, że takie wymagania lokalizacyjne, dotyczące budowy i eksploatacji oraz uprawnień kadry elektrowni jądrowej, są uregulowane w dokumentach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, jednak nie mają mocy obowiązującej w Polsce.

Andrzej Strupczewski z Instytutu Energii Atomowej przekonywał, że koszt wytworzenia energii w elektrowni jądrowej jest najniższy w porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi i odnawialnymi. Podał, że czas budowy elektrowni jądrowej obecnie wynosi jedynie 5-6 lat.

Podkreślał, że elektrownie jądrowe III generacji – a takie rozpatrywane są dla Polski – mają wysoką sprawność – ponad 90 proc. nominalnej mocy i długi czas pracy bez przerw. Elektrownia w trakcie swej pracy gromadzi środki na fundusz likwidacyjny i z opłat przekazywanych państwu utrzymuje państwowy dozór jądrowy.

Tomasz Jackowski z Ministerstwa Gospodarki podkreślał, że w projekcie polityki energetycznej resort zakłada prace nad utworzeniem podległego MG organu odpowiedzialnego za przygotowanie i promocję programu energetyki jądrowej w Polsce, analizę lokalizacji dla elektrowni jądrowych oraz nowego składowiska odpadów promieniotwórczych.

Projekt polityki zakłada też przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat programu energetyki jądrowej, ram prawnych dla takiego programu i ustalenie poziomu udziału energetyki jądrowej w 2030 r. w całości wytwarzanej w kraju energii.

Resort chce też wspierać prace nad nowymi technologiami reaktorów, budować zaplecze naukowo-badawcze dla energetyki jądrowej oraz opracować program kształcenia kadr dla energetyki jądrowej.

W ocenie Jackowskiego 8-9 miesięcy po opracowaniu raportu na temat energetyki jądrowej, a nie później niż rok od jego powstania, rząd powinien podjąć decyzję o tym, czy i w jakim kształcie energetyka jądrowa będzie funkcjonowała w naszym kraju.

Adam Stadnik z firmy Windpol, zajmującej się kompleksową obsługą inwestycji w energię wiatrową, apelował o wsparcie państwa dla tego sektora wytwarzania energii. W jego ocenie dla spełnienia wymogów unijnych potrzebny jest rządowy program podobny do tego, jaki opracowano dla przeprowadzenia w Polsce finałów EURO 2012. AGO
PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>