Elektrośmieci poważnym zagrożeniem dla środowiska ! .

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tzw. elektrośmieci, to odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska. Ekolodzy przypominają, że taki sprzęt można oddać bezpłatnie do gminnego punktu zbierania lub do sklepów przy okazji zakupu nowego sprzętu….

Podczas środowej konferencji prasowej ekolodzy z Fundacji Nasza Ziemia i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko ocenili, że w tym roku w Polsce uda się zebrać jedynie 0,8 kg elektrośmieci na osobę. Tymczasem unijne przepisy zakładają, że rocznie powinniśmy zbierać 4 kg. Prezes ElektroEko Grzegorz Skrzypek uważa, że elektrośmieci pozostają w Polsce ogromnym problemem. "Gromadzone są w garażach, piwnicach, na strychach. O ile w instytucjach zbiórka starego sprzętu zorganizowana jest bardzo dobrze, to w gospodarstwach domowych jest to już bardziej skomplikowane" – powiedział Skrzypek. Dodał, że firmy, kupując nowy sprzęt, oddają w zamian stary. Daje to gwarancję, że zużyty sprzęt nie trafi np. na wysypisko śmieci lub do lasu. "Tymczasem w gospodarstwach domowych stare pralki, lodówki, telewizory gromadzone są na zasadzie, że może coś się jeszcze przyda" – podkreślił. Zagrożeniem dla środowiska są przede wszystkim szkodliwe i trujące substancje (rtęć, freon, kadm, azbest) stosowane do wyrobu sprzętu. Po wydostaniu się z zepsutych mechanizmów przenikają do gleby, wody i powietrza. Na przykład stosowane w komputerach związki bromu powodują zaburzenia układu rozrodczego, rtęć w świetlówkach przyczynia się do zaburzeń wzroku, natomiast azbest wykorzystany w urządzeniach elektronicznych może być przyczyną m.in. raka płuc lub pylicy azbestowej. Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne zgodnie z ustawą i dyrektywą unijną – stanowią nową kategorię odpadów niebezpiecznych. Powinny być oddawane do specjalnych punktów zbierania. Selektywne zbieranie elektrośmieci, segregacja, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie zawartych w nich szkodliwych substancji chroni środowisko naturalne.
Unia Europejska zobowiązała kraje członkowskie do uchwalenia aktu prawnego nakładającego na producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązek finansowania kosztów zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i neutralizowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – AGD, RTV, IT oraz oświetleniowego. W Polsce ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie 21 października 2005 r. Zgodnie z tą ustawą obowiązkiem całego społeczeństwa jest prawidłowe pozbywanie się elektrośmieci, czyli oddawanie ich do punktów zbierania. Wyrzucanie zużytych sprzętów wraz z innymi odpadami lub porzucanie w miejscach niedozwolonych jest zakazane i grozi za to kara grzywny do 5 tys. zł. Adresy punktów zbierania sprzętu można znaleźć na stronie internetowej www.elektrosmieci.pl .
PAP – Nauka w Polsce .

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>