Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne coraz częstsze w Polsce.

Wichury, sztormy, powodzie, fale upałów oraz inne niebezpieczne dla człowieka zjawiska meteorologiczne występują w Polsce coraz częściej – wynika z projektu realizowanego przez zespół kilkudziesięciu polskich naukowców – poinformował koordynator przedsięwzięcia, kierownik Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, prof. Jacek Jania. 

„Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (Ocena zdarzeń oraz prognozowanie skutków dla środowiska życia człowieka)” to projekt zamówiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2004 roku. Jest realizowany przez konsorcjum 22 zespołów badawczych z kilkunastu uniwersytetów i instytutów naukowych z całego kraju, a koordynowany przez Uniwersytet Śląski.

„Celem projektu jest stwierdzenie, jakie naturalne zdarzenia o charakterze ekstremalnym pojawiały się w Polsce ostatnich dekadach (zdefiniowanie ekstremów), zbadanie czy ich częstość i intensywność zwiększa się w ostatnim okresie, jakie są uwarunkowania i regionalny rozkład przestrzenny zagrożeń oraz skutki tych zdarzeń, a także próba ich prognozowania” – wyjaśnia Jania.

Dodaje, że wyniki mają znaczenie naukowe, ale przekładają się także na wnioski i zalecenia praktyczne dla m.in. planowania regionalnego i planów lokalnych zagospodarowania przestrzennego, organizacji i konkretnych działań zespołów kryzysowych na różnych szczeblach oraz kształtowania świadomości obywateli o możliwych zagrożeniach i niezbędnych zachowaniach dla ich zapobiegania.

W ocenie profesora, dotychczasowe wyniki badań wskazują na wzrost intensywności nad Polską cyrkulacji atmosferycznej z kierunku zachodniego. Wraz z jej zwiększonym udziałem wzrasta częstość występowania frontów atmosferycznych i związanych z nimi, nieprzyjemnych dla człowieka, wahań ciśnienia.

Jania podkreśla również częstsze pojawianie się silnych wiatrów, a także większą liczbę sztormów na Bałtyku (zwłaszcza na jesieni i zimą), które przyspieszają niszczenie brzegów. Naukowiec dodaje, że coraz częściej występują susze i fale upałów – szczególnie uciążliwe w dużych miastach, a także ulewne deszcze po okresach susz, powodujące lokalne – zazwyczaj – powodzie i podtopienia.

Efektem projektu, który ma się zakończyć jesienią br., będzie, oprócz publikacji naukowych, monografia dotycząca ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych w Polsce, a także baza danych i portal internetowy poświęcony badanym zagadnieniom.

PAP – Nauka w Polsce, Wojciech Jabłoński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>