Eksperci: udary mózgu generują w Polsce olbrzymie koszty.

Całkowity koszt leczenia szpitalnego pacjentów po udarach mózgu wyniósł w 2012 r. 545 mln zł i był o 7,61 proc. większy niż w roku 2010. Dodatkowo koszty pośrednie z powodu przedwczesnej umieralności w tej grupie sięgają 90 mld zł – wynika z raportu Uczelni Łazarskiego „Kontraktowanie świadczeń związanych z udarami mózgu. Koszty medyczne i koszty pośrednie udarów mózgu w Polsce”.

Raport powstał we współpracy z NFZ i ZUS. Został przedstawiony na konferencji prasowej we wtorek (21 maja).

Z danych zawartych w raporcie wynika, że w 2007 r. zarejestrowano ponad 93,2 tys. hospitalizacji z powodu udaru mózgu. W ocenie Macieja Boguckiego, jednego z autorów raportu, eksperta rynku ochrony zdrowia Uczelni Łazarskiego, liczba ta zwiększa się z roku na rok.

Ekspert dodaje, że obecnie 5,1 proc. kosztów leczenia udarów związanych jest z procedurą A51, czyli z zastosowaniem najnowocześniejszego leczenia trombolitycznego. Udział ten podwaja się każdego roku. W 2011 r., według danych NFZ, 2285 pacjentów było poddanych trombolitycznemu leczeniu szpitalnemu.

Jak wyjaśnia Bogucki, znaczną kwotę stanowią również koszty związane z rehabilitacją neurologiczną osób po udarach – w br. będzie to kwota około 159 mln zł.

Do tego należy dodać koszty pośrednie związane z wydatkami ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał w 2010 r. ogółem na świadczenia związane z niezdolnością do pracy osób z chorobami naczyń mózgowych 679 mln zł. Największą część tej kwoty stanowiły renty z tytułu niezdolności do pracy (ponad 600 mln zł), a następnie renty socjalne, świadczenia rehabilitacyjne, znaczące absencje chorobowe i rehabilitacja lecznicza.

Jak ważny jest to problem wskazuje liczba dni absencji chorobowych spowodowanych chorobami naczyń mózgowych. W 2012 r. z tego powodu wydano zaświadczenia lekarskie w 46 tys. przypadków na łączną liczbę ponad 1 mln dni absencji chorobowej. Z tej ogólnej liczby, aż 66 proc. stanowiła absencja mężczyzn.

Ekspert wskazuje również na kwotę blisko 90 mld zł kosztów pośrednich z powodu przedwczesnej umieralności w tej grupie.

Aby zahamować ten trend w przyszłości autorzy raportu rekomendują m.in. realizację celu strategicznego nr 1 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 wraz z monitorowaniem efektów, wprowadzenie programu właściwej profilaktyki i prewencji udarów z zastosowaniem nowoczesnych technologii medycznych, rozwój i właściwe finansowanie oddziałów udarowych oraz centrów rehabilitacji neurologicznej, przegląd i koordynację kontraktowania świadczeń szpitalnych na podstawie danych zawartych w raporcie oraz zaangażowanie pracodawców w działania poprawiające stan zdrowia pracowników.

Marzena Sygut/Rynek Zdrowia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>