Ekologiczna transformacja dwutlenku węgla.

Dwutlenek węgla można wykorzystać do syntezy cyklicznych węglanów – substancji chemicznych używanych przy produkcji np. tworzyw sztucznych. Proces wykorzystuje nowego typu katalizatory, ziarenka krzemionki modyfikowane cieczami jonowymi, informuje „Energy & Environmental Science”. Dwutlenek węgla (CO2) stanowi jeden z najczęściej produkowanych – jako odpad – gazów na naszej planecie. Zwiększające się w atmosferze ziemskiej stężenie CO2 jest, według niektórych naukowców, jednym z głównych powodów obserwowanego od jakiegoś czasu wzrostu temperatury na Ziemi. Z tego powodu, w wielu laboratoriach na świece, prowadzone są badania nad metodami, które pozwolą na obniżenie ilości dwutlenku węgla zawartego w powietrzu.

Jedną z dróg ograniczenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze jest, opracowana przez koreańskich naukowców z Pusan National University, metoda katalitycznego przekształcania AGC (ang. Allyl glycidyl carbonate) – z wykorzystaniem CO2 – w cykliczne węglany, czyli substancje chemiczne, które następnie można wykorzystać w różnego typu syntezach chemicznych np. przy produkcji tworzyw sztucznych.

Koreańscy uczeni odkryli, iż ziarna krzemionki modyfikowane cieczami jonowymi zawierającymi w rdzeniu imidazol, można wykorzystać jako katalizatory wydajnie przekształcające AGC oraz dwutlenek węgla w cykliczne węglany. W tym celu krzemionkę oczyszczono roztworem „pirania” (w skład którego wchodzi nadtlenek wodoru oraz kwas siarkowy), po czym dokładnie opłukano w wodzie. Następnie krzemionkę wraz z cieczą jonową zmieszano w reaktorze w obecności bezwodnego toluenu – całość osuszono w próżniowej suszarce.

Tak przygotowany katalizator można wielokrotnie używać do syntezy cyklicznych węglanów, gdzie w reakcji zużywany jest dwutlenek węgla, który można pozyskać np. z zanieczyszczonej atmosfery ziemskiej. W ten sposób – jak zauważają autorzy odkrycia – możliwe jest jednoczesne ograniczenie emisji CO2 oraz synteza związków chemicznych, nadających się do wykorzystania w przemyśle chemicznym. KLG

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>