Dżuma naszych czasów to AIDS! Za mało wiemy na ten temat!(2).

W chwili obecnej nie istnieje żadna skuteczna szczepionka przeciw HIV. Nie ma także skutecznej metody leczenia AIDS, dostępne są jedynie preparaty spowalniające namnażanie się wirusa oraz utrudniające mu wnikanie do komórek, np. antyretrowirusowa terapia HAART……. Polega ona na jednoczesnym podawaniu pacjentowi leków z rodzaju inhibitorów odwrotnej transkryptazy, inhibitorów HIV-proteazy (PI) oraz inhibitorów fuzji i wejścia wirusa do komórki. W Polsce od 1996 r. terapia antywirusowa jest bezpłatna. Obecnie jest nią objętych 3079 osób. Koszt rocznego leczenia jednego pacjenta wynosi około 40 tys. zł.
Na świecie istnieją dwa trendy profilaktyki HIV – strategia ABC (Abstinence, Be faithful, Condoms), kładąca nacisk na edukację w zakresie unikania ryzykownych zachowań seksualnych, wierności w stałym związku oraz stosowania prezerwatyw oraz programy zakładające konieczność jak najwcześniejszej edukacji seksualnej, zwłaszcza w zakresie stosowania prezerwatyw, zwiększania ich dostępności oraz terapii antyretrowirusowej.

Według statystyk Krajowego Centrum ds. AIDS w latach 1985-2006 w Polsce zarejestrowano ponad 10,5 tys. osób zakażonych wirusem HIV. Szacowana liczba żyjących chorych i zarażonych może jednak sięgać nawet 35 tys. (z czego 20 proc. to kobiety). Każdego roku w wykrywa się 550-750 nowych przypadków zakażenia wirusem HIV, mimo iż ponad 90 proc. Polaków deklaruje, że wie, iż stosowanie prezerwatyw chroni przez zakażeniem. Według specjalistów problem polega na tym, że choć wiedza o AIDS ciągle rośnie, to nikt nie wierzy, że problem ten może go dotyczyć osobiście.
"Obawiam się, że sprawa Simona Mola może przyczynić się do utrwalenia takiej postawy. Potwierdzi bowiem powszechnie wyznawany pogląd, że zarażają tylko obcy, np. Afrykanie. A przecież to mógłby być jakikolwiek inny mężczyzna, choćby kolega będący rodowitym Polakiem” – uważa Nowicka.
Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, dodaje, że w obecnych czasach nie możemy już mówić o grupach ryzyka, ale o ryzykownych zachowaniach, które mają miejsce zawsze wtedy, gdy odbywają się z nieznanym partnerem i bez zabezpieczenia.
Na świecie każdego dnia wirusem HIV zakaża się około 14 tys. osób (10 proc. to dzieci), a z powodu AIDS umiera dziennie prawie 8 tys. osób. Około połowa zakażeń dotyczy ludzi bardzo młodych (pomiędzy 15 a 24 rokiem życia), a 70 proc. ma miejsce w krajach Afryki Subsaharyjskiej. W tym roku na całym świecie wirusem HIV zaraziło się ok. 4,3 mln ludzi (2,8 mln w Afryce). Najszybszy wzrost liczby zakażeń ma miejsce w Azji Środkowej i Wschodniej oraz w Europie Wschodniej, głownie na Ukrainie. Statystyki alarmują też, że w biednych krajach Afryki zaledwie 9 proc., zakażonych HIV ciężarnych, przyjmuje leki antyretrowirusowe, które zmniejszają ryzyko zakażenia dziecka.
Spośród krajów Europy Zachodniej, największą liczbę zachorowań notuje się we Włoszech, Francji i Hiszpanii. Tragiczna jest sytuacja w krajach Europy Wschodniej, obserwuje się tu lawinowe rozprzestrzenianie zakażeń. W Rosji zakażonych jest ponad 2 mln osób, na Ukrainie około 700 tys. W Czechach i na Słowacji wskaźniki zakażeń są natomiast bardzo niewielkie, a Polska wpisuje się w średnią europejską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>