Dzięki technologii ”EM” problem z gnojowicą przestałbyw Polsce istnieć!

Dzisiaj polskie media podały, że w Polsce istnieje 240 ferm przemysłowych bydła, które ze względu na zanieczyszczenie środowiska przez gnojowicę stwarzają olbrzymie zagrożenie dla środowiska! Gdyby poniższa wiadomość trafiła do Właścicieli tych „przedsiębiorstw” a Oni by zechcieli zastosować technologię „EM” zniknął by ten uciążliwy problem dla Ludzi, zwierząt i środowiska! Preparat EM-1 jest używany do spryskiwania wnętrz pomieszczeń hodowlanych, zmniejszania emisji odoru i przekształcania gnojowicy w wartościowy nawóz. Rozkłada odchody zwierzęce ograniczając jednocześnie emisję odoru…..


Mikroorganizmy EM stwarzają warunki biologicznej rywalizacji eliminując organizmy chorobotwórcze, obniżając ryzyko skażenia bakteryjnego wód podskórnych i ujęć głębinowych. Od panującego w pomieszczeniach hodowlanych klimatu zależy samopoczucie zwierząt i ludzi. Bardzo często uwalnia się tam dużo amoniaku i gazów siarkowo-wodorowych, a więc gazów wywierających niekorzystny wpływ na błony śluzowe zwierząt. W pewnych przypadkach wywierają wprost toksyczne działanie, przeważanie wywołują różne formy złego samopoczucia i chorób. Gazy te tworzą się, ponieważ odchody gniją zamiast się prawidłowo rozkładać, względnie zakwaszać. Wszystkie gnilne procesy powstrzymuje i wypiera EM dzięki odpowiedniemu zestawowi mikroorganizmów. Powstrzymuje również niemal całkowicie wydzielanie amoniaku i gazów siarkowo-wodorowych. Dzięki temu szybko poprawia się stan sanitarny pomieszczeń hodowlanych.  Stosowanie w pomieszczeniach hodowlanych:


Roztwór EM-A należy stosować regularnie w pomieszczeniach inwentarskich w celu utrzymania korzystnych warunków mikrobiologicznych, co charakteryzuje się przede wszystkim niskim poziomem emisji przykrego zapachu.


EM-A stosuje się z wodą w proporcji 1:10.


Opryskiwać ściany, podłogi, sufity, ruszta i kanały odpływowe używając wydajnego rozpylacza z dyszą. Zwilżanie zwierząt roztworem EM-A nie powoduje żadnych problemów, ale w zimie należy zachować ostrożność, bo zmoczone zwierzęta mogą się przeziębić.  


Częstotliwość oprysków:


Przez pierwsze 1-2 miesiące stosowania pryskać 1-2 razy na tydzień, później raz na dwa tygodnie. Kiedy odór jest już zneutralizowany, a stan pomieszczeń poprawia się, należy stosować regularnie profilaktyczne opryski raz na miesiąc.


Do tych oprysków można wykorzystać zainstalowane w chlewniach i oborach zraszacze sufitowe. W przypadku stosowania opryskiwacza do celów medycznych należy go dokładnie oczyścić. Nie stosować EM w oprysku razem z antybiotykami i środkami dezynfekcyjnymi. Jeśli rozpylacz nie jest odpowiednio oczyszczony resztki substancji pozostające w wężu doprowadzającym mogą zostać rozpuszczone przez EM i spływając spowodować zatkanie dyszy rozpylacza.


Jeżeli hodowca stosuje metodę otwartych drzwi lub, jeśli w miejscu chowu zwierząt jest mało wydajna wentylacja stosowana jest też metoda pozyskiwania nawozu metodą udeptywania. Polega ona na rozsypaniu na podłodze chlewni trocin lub pyłu pochodzącego z przerobu drewna. Posypuje się po wierzchu przefermentowana paszą i spryskuje się EM-A lub mieszanką EM i melasy. Azot zawarty w odchodach trzody jest wchłaniany do takiej ściółki, a wszystko to jest dobrze zmieszane racicami przez zwierzęta.   1. GOSPODARKA ODPADAMI I ŚCIEKAMI
 2. Zastosowanie EM ogranicza emisje odoru w tym takich gazów o nieprzyjemnym zapachu jak np. amoniak, metan, siarkowodór, markaptany itd. Preparat ten może być stosowany w każdej hodowli, w zbiornikach oczyszczających i asenizacyjnych. Ogranicza wówczas ryzyko skażenia wód gruntowych gnojowicą a przez redukcję emisji gazów i poprawę warunków sanitarnych chowu, zmniejsza stres zwierząt i uciążliwość wobec okolicznych mieszkańców.  
 3. ZASZCZEPIANIE EM DO ZBIORNIKÓW Z GNOJOWICĄ

 EM pomaga łatwiej zneutralizować odór ze zbiorników gnojowicy, ponieważ wchodzi w reakcję biochemiczną z kałem zwierzęcia jeszcze przed wydaleniem go z organizmu. Powstałe w ten sposób ścieki wytwarzają mniej szlamu osadowego i są bardziej czyste. Następuje również zahamowanie procesów gnilnych. Aby uzyskać takie wyniki należy dodawać regularnie do zbiornika z gnojowicą roztwór EM-A.


Należy dodać go do zawartości zbiornika w proporcji 1 do 10 litrów EM-A na 1m3. Na początku procesu oczyszczania stosować tę metodę 1-2 razy w tygodniu, aby Efektywne Mikroorganizmy mogły skutecznie zasiedlić zbiornik. Po pewnym czasie rozmnażają się same na, tyle że wystarczy raz na trzy miesiące zastosować tzw. dawkę przypominającą w ilości od 1 do 10 litrów Em-A na 1m3, sprawdzając zmiany zachodzące w zbiorniku. Przy opróżnianiu zbiorników należy pozostawić pewną ilość przetworzonego nawozu jako zaszczep do następnej fermentacji. W zależności od rezultatów ilość dodawanego roztworu i częstotliwość stosowania może ulec zmianie.


Ze względu na różnorodność form składowania i przerobu gnojowicy musimy sami dobrać odpowiednie do naszych potrzeb dawki preparatu EM i właściwą metodę jego stosowania.


UWAGA!


Ze względu na fakt, że środki dezynfekujące osłabiają lub blokują działanie EM nie powinny być używane w czasie stosowania tego preparatu.   1. PRZERÓB I ZASTOSOWANIE GNOJOWICY

Zasadniczą różnicą między zwykłą gnojowicą, a gnojowicą poddaną działaniu EM jest to, że zwykła powstaje w wyniku procesów gnilnych, a poddana działaniu EM w rezultacie procesów fermentacyjnych. Zwykła gnojowica jest poddawana natlenianiu poprzez częste mieszanie, co daje dostęp bakteriom tlenowym, które utleniają i rozkładają składniki organiczne.


W procesie tym wydziela się dużo energii w postaci gazów i substancji organicznych. Tak pozyskiwany nawóz to faktycznie spalone szczątki, ponadto uzyskanie nawozu tą metodą zabiera kilka miesięcy. Natomiast nawóz pozyskany metodą EM powstaje w wyniku fermentacji pochodzenia organicznego wywołanej przez mikroorganizmy beztlenowe w niskiej temperaturze, ponieważ nie następuje uwolnienie gazów ani energii cieplnej – energia i substancje odżywcze pozostają zachowane w sposób efektywny.  


Działanie bakterii gnilnych można zahamować stosując EM na kilka sposobów np.: • Beztlenową fermentację paszy z użyciem EM
 • Stosowanie roztworu EM w wodzie pitnej
 • Opryskiwanie pomieszczeń inwentarskich roztworem EM-A
 • Rozrzucenie przefermentowanej z EM paszy na ściółkę chlewni
 • Szczepienie EM zbiorników gnojowicy lub zbiorników asenizacyjnych Stosując te metody wytwarzamy przy pomocy EM nawóz. W przeciwieństwie do nawozu klasycznego należy przy fermentacji gnojowicy z EM unikać wysokich temperatur. Wzrost temperatury stwarza dobre warunki dla bakterii tlenowych wywołujących gnicie. Zapach nawozu pokazuje nam czy jest on gotów do użycia. Jeżeli ma łagodny zapach fermentacji, oznacza to, że jest gotów. Jeżeli ma wciąż nieprzyjemny zapach (np. amoniaku) to proces nie jest wówczas jeszcze zakończony. Jeśli w momencie zastosowania taki nawóz z EM jest zbyt wilgotny, wówczas niezbędne jest dodanie do niego suchych składników, takich jak np. otręby lub trociny, aby uczynić go łatwiejszym w użyciu. 
 • Jakie ilości uzdatnionej przy pomocy EM gnojowicy należy stosować?
 • Ilość użytego nawozu zależy od jakości gleby i rodzaju uprawy.Typowa ilość to 20-30 ton nawozu na ha.Należy najpierw zastosować ilość zalecaną a potem dostosować indywidualnie w zależności od wyników zbiorów.

UWAGA!


Odór nawozu wykazuje, że proces EM nie zakończył się. W takim przypadku należy zwiększyć częstotliwość stosowania EM, aby zwiększyć jego stężenie dopóki odór nie ustąpi.


Najskuteczniej EM działa na świeżą gnojowicę. 


Pamiętajmy, że EM jest substancją „żywą” i nie można go ani używać, ani traktować jak chemicznego nawozu lub środka ochrony roślin. Jego działanie wymaga pewnego czasu, ponieważ jako substancja „żywa” działa poprzez aktywność metaboliczną zawartych w nim mikroorganizmów, oraz przyrostu ich populacji. EM musi być zużyte dopóki zachowuje aktywność biologiczną. 


UWAGA:


 Jeżeli zastosowanie preparatu nie dało od razu oczekiwanych przez nas wyników, to należy po prostu zwiększyć jego stężenie w roztworze, albo stosować go częściej, ponieważ tylko w ten sposób sprawimy, że pożyteczne mikroorganizmy staną się w danym ekosystemie czynnikiem dominującym.  


p.s.wszystkich zainteresowanych  tym problemem proszę o kontakt, podam osobe kompetentną, która udzieli niezbędnych informacji, gdzie kupić preparat „EM” w cenach promocyjnych! Jacek Roik, jroik@manpol.net , tel. 0-14, 61-53-48 .


ZWRACAM SIĘ DO ROLNIKÓW, SADOWNIKÓW, HODOWCÓW ORAZ LEKARZY I WSZYSTKICH OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ ZAGADNIENIAMI OCHRONY ŚRODOWISKA! ZAKŁADAJMY W POLSCE KLUBY „EM”, POSTARAM SIĘ PAŃSTWU POMÓC W ICH ORGANIZACJI I ZORGANIZOWANIU PRELEKCJI! CZEKAM NA LISTY W TEJ SPRAWIE!  Jacek Roik, www.jroik.manpol.net/wt  i www.jroik.manpol.net, jroik@manpol.net, tel. 0-14, 621-53-48 (20.00-21


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>