Dzieci będą otrzymywać zdrowe przekąski dwa razy w tygodniu.

W I semestrze roku szkolnego 2011/2012, dzieci będą otrzymywały – przez okres 9 wybranych tygodni – łącznie 18 porcji owoców i warzyw, tj. 2 razy w tygodniu.
Jeżeli liczba dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie oraz do szkół, które zawarły umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw w ramach programu wynosi, co najmniej 66 % liczby dzieci stanowiącej grupę docelową obejmującą 1 234 689 dzieci, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 18.

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw z zatwierdzonymi dostawcami zawarło 9 231 szkół podstawowych, 6 zatwierdzonych szkół będzie samodzielnie pozyskiwało i udostępniało owoce i warzywa dzieciom ze swoich szkół. Liczba dzieci z klas I-III, na podstawie umów zawartych pomiędzy zgłoszonymi szkołami podstawowymi a dostawcami oraz oświadczeń zatwierdzonych szkół, w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 wynosi 858 992, co stanowi 69,57 % liczby dzieci z grupy docelowej.

Zgodnie ze ?Strategią krajową wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu ?Owoce w szkole” w latach szkolnych 2010/2011-2012/2013″ grupa docelowa w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 1 234 689 dzieci.

www.portalspozywczy.pl/ ARR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>