Duńska prezydencja UE inauguruje rok aktywności ludzi starszych.

Aktywność osób starszych to nie tylko praca zawodowa. Wolontariat, udział w życiu lokalnych społeczności są równie ważne dla jakości życia – przekonywali w środę uczestnicy konferencji na temat aktywnego starzenia się, którą zorganizowała duńska prezydencja.
Jak podkreślił komisarz UE ds. zatrudnienia Laszlo Andor, aktywizacja ludzi starszych polega nie tylko na utrzymaniu ich na rynku pracy, ale przede wszystkim na wspieraniu wszelkich form aktywności społecznej i ustawicznego kształcenia. Zwiększanie udziału osób starszych korzystających z internetu ma z kolei kluczowe znaczenie dla podtrzymania ich samodzielności i integracji społecznej – argumentował komisarz w czasie konferencji w Kopenhadze inaugurującej Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Na pozytywny przykład Danii wskazała w imieniu duńskiej prezydencji minister ds. integracji i spraw społecznych Karen Haekkerup. Według najnowszych badań Eurostatu, w Danii w wolontariat angażuje się 48 proc. ludzi powyżej 55. roku życia, podczas gdy w europejska średnia to zaledwie 27 proc. – zaznaczyła. Dodała, że jednym z priorytetów duńskiej prezydencji w ramach roku poświęconego osobom starszym jest akcentowanie korzyści wynikających z angażowania ich w życie zawodowe i społeczne.

Uczestnicy konferencji zwrócili jednocześnie uwagę na potrzebę zwiększenia udziału osób starszych w rynku pracy. Wynika to z przyczyn demograficznych: na emeryturę przechodzi właśnie pokolenie powojennego tzw. baby boomu, a ogólny udział ludności w wieku ponad 55 lat wzrósł w Europie z 25 proc. w 1990 do 30 proc. w ubiegłym roku – wyjaśnił Andor. Szacuje się, że w 2060 roku ludzie powyżej 55. roku życia będą stanowić już 40 proc. ogółu.

Andor przypomniał, że założeniem strategii UE2020 jest zwiększenie w krajach członkowskich do 75 proc. udziału osób aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym 20-64.

Według najnowszego badania Eurostatu, w 2010 roku najwięcej zatrudnionych w wieku 55-59 lat było w Szwecji (80,7 proc.), Danii (75,9 proc.) i Finlandii (72,5), a najmniej w Polsce (45,8 proc.), Słowenii (46,9 proc.) i na Malcie (49,3 proc.). Jeżeli chodzi o zatrudnionych w przedziale wiekowym 60-64 liderem pozostaje Szwecja (61 proc.), a najgorzej wypadają Węgry (13 proc.); w Polsce jest to 19,1 proc.

Andor zaznaczył, że nie ma sprzeczności między dążeniem do zmniejszenia bezrobocia wśród ludzi młodych, co jest wyzwaniem w wielu unijnych krajach ogarniętych kryzysem, a aktywizacją zawodową ludzi starszych. Statystyki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wskazują, że kraje, w których aktywność zawodowa osób starszych utrzymuje się na wysokim poziomie, nie mają również problemu z bezrobociem młodych – przekonywał.

Także unijny komisarz ds. zdrowia John Dalli argumentował, że błędem jest posługiwanie się tylko kategoriami ekonomicznymi, ponieważ obecny kryzys zostanie przezwyciężony, a z powodów demograficznych problem aktywizacji i wspierania samodzielności ludzi starszych pozostanie aktualny.

Zwłaszcza w czasach kryzysu ekonomicznego solidarność międzypokoleniowa nabiera szczególnego znaczenia i nie można przeciwstawiać bezrobocia młodych konieczności utrzymania na rynku pracy osób starszych – podsumowała minister Haekkerup.

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej jest obchodzony w UE 29 kwietnia.

Z Kopenhagi Katarzyna Sajdak (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>