Drugi przypadek śmierci z powodu nowego koronawirusa.

Druga osoba zmarła z powodu nowej wirusowej choroby układu oddechowego, podobnej do SARS – poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) . Oba zgony miały miejsce w Arabii Saudyjskiej – w czerwcu tego roku zmarł tam mężczyzna.
WHO ogłosiła także wykrycie trzech kolejnych przypadków nowej choroby – całkowita ich liczba wzrosła zatem do sześciu. Wszystkie mają związek z Arabia Saudyjską lub Katarem – jednak jedną osobę przewieziono na leczenie do Wielkiej Brytanii. Zdaniem lekarzy wirus nie przenosi się łatwo z człowieka na człowieka – najprawdopodobniej osoby, które zachorowały, zakaziły się od zwierząt. Ko­ro­na­wi­ru­sy to ro­dzi­na wi­ru­sów, do któ­rej na­le­żą mię­dzy in­ny­mi wi­ru­sy po­wo­du­ją­ce prze­zię­bie­nie oraz ze­spół ostrej nie­wy­dol­no­ści od­de­cho­wej (SARS). Koronawirusami za­ka­żo­ne by­wa­ją licz­ne ga­tun­ki zwie­rząt. W roku 2002 epi­de­mia SARS za­bi­ła około 800 osób. Źró­dło za­ka­żeń znaj­do­wa­ło się w Hong Kongu, skąd ko­ro­na­wi­rus tra­fił do ponad 30 kra­jów świa­ta. Badania wykazały, że nowy koronawirus bardzo różni się budową od wirusa powodującego SARS.

WHO nadal stara się ustalić źródło infekcji. Jak wykazały badania genetyczne, wirus jest blisko spokrewniony ze znajdywanym w organizmach nietoperzy. W wydanym oświadczeniu organizacja zastrzega, że wirus może występować także poza terenem dwóch krajów, w których odnotowano przypadki zachorowań. Dlatego WHO sugeruje wykonywanie badań w kierunku nowego wirusa u pacjentów z niewyjaśnionymi zapaleniami płuc – nawet jeśli nie mieli żadnych powiązań z Katarem czy Arabią Saudyjską.(PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>