Doktorantka z Uniwersytetu Warszawskiego bada dzieci z ADHD.

Jak widzą siebie dzieci z objawami impulsywności, deficytem uwagi i nadaktywnością (ADHD)? Jak oceniają własną skuteczność? Jaki jest związek między obrazem własnej osoby a zachowaniem dzieci, w tym samokontrolą? Odpowiedzi na te pytania szuka Małgorzata Gambin z Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka projektu pracy doktorskiej nagrodzonego w konkursie Doktoraty dla Mazowsza przygotowuje – dotąd niedostępne w Polsce – narzędzia diagnostyczne, które będą odgrywały ważną rolę w procesie diagnozy i terapii dzieci z ADHD. Jak wyjaśnia PAP Małgorzata Gambin, jej badania mają na celu poznanie przyczyn leżących u podłoża powstawaniu objawów ADHD – zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością, a także próbom znalezienia efektywnych metod diagnozy i terapii tej grupy dzieci. „Badania naukowe dotyczące psychologii klinicznej dziecka pozwalają na lepsze zrozumienie przyczyn zaburzeń klinicznych oraz przejawianych przez dzieci trudności w funkcjonowaniu. Umożliwiają opracowanie metod diagnozy, profilaktyki, wspierania ich rozwoju oraz terapii. To pozwala na poprawę funkcjonowania dziecka w różnych sferach życia” – ocenia.

Doktorantka zajmuje się badaniem czynników neuropsychologicznych leżących u podłoża objawów ADHD, czyli funkcji wykonawczych. Są to procesy, które odpowiadają za realizację działań – takich jak hamowanie, planowanie i pamięć operacyjna – nastawionych na osiągnięcie celu.

Ponadto, interesuje ją badanie obrazu własnej osoby dzieci z ADHD – ich przekonań o własnej skuteczności, które odgrywają bardzo ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu, wpływają na sposób myślenia, podejmowanie decyzji, przeżywane emocje. Cennym elementem jej projektu będą opracowane narzędzia diagnostyczne. W ramach badań pilotażowych młoda pani naukowiec przygotowała wstępne wersje narzędzi badawczych – testu hamowania „Stop Signal Task”, testu planowania „Wieża Hanoi” i „Skali Poczucia Własnej Skuteczności dla Dzieci”.

„Przeprowadzany projekt badawczy jest nowatorski, ponieważ dotychczas poświęcano niewiele uwagi kształtowaniu się obrazu własnej osoby u dzieci z ADHD, a w szczególności nie badano związków pomiędzy procesami neuropsychologicznymi a kształtowaniem się obrazu siebie u tej grupy dzieci” – podkreśla Gambin.

Stypendystka programu „Doktoraty dla Mazowsza” ocenia, że pieniądze uzyskane w konkursie pozwolą jej przeprowadzić badania wśród większej liczby dzieci w wieku 8-10 lat z objawami impulsywności i nieuwagi. Dzięki stypendium dotrze do większej liczby szkół, będzie mogła opłacić koszty materiałów do badań, upominków dla rodziców i nauczycieli, a także zapłacić wynagrodzenia psychologom, którzy współprowadzą te badania.

W głównym badaniu do pracy doktorskiej (obejmującym spotkania z dziećmi i ich rodzicami na terenie szkół oraz współpracę z nauczycielami) wzięło udział 100 dzieci. Małgorzata Gambin planuje przeprowadzenie tych badań u około 150-200 dzieci. Następnym jej krokiem będzie analiza i interpretacja uzyskanych wyników.

Gambin współpracuje z Zakładem Psychiatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie stosuje opracowane przez siebie metody diagnostyczne i przeprowadza badania.

Ponadto, w ramach projektu „Dziecko i świat za pan brat”, prowadzi współpracę z firmą oferującą realizację programów edukacyjnych dla przedsiębiorstw i organizacji m.in. z sektora ochrony zdrowia. Celem tego projektu jest edukacja społeczeństwa, w szczególności nauczycieli i rodziców, na temat zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością.

„Mam nadzieję, że w przyszłości będę dzielić się opracowanymi metodami diagnostycznymi, jak również wnioskami płynącymi z badań również z innymi placówkami, zajmującymi się pomocą psychologiczną, edukacją dzieci z ADHD i ich rodziców, nauczycieli” – podsumowuje autorka jednego z 25 nagrodzonych projektów doktoranckich.

Projekt „Doktoraty dla Mazowsza” jest realizowany przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej na ten temat w serwisie Nauka w Polsce tutaj.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>