Doktorantka Politechniki Śląskiej zwyciężyła w międzynarodowym konkursie- jej praca może sie przyczynić do zmniejszenia efektu cieplarnianego na świecie.

Doktorantka Politechniki Śląskiej Iwona Gil zajęła pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie dla młodych naukowców „Topical Issues of Subsoil Usage”, zakończonym niedawno w Sankt Petersburgu. Jak poinformował rzecznik uczelni Paweł Doś, laureatka pokonała ponad 400 naukowców z całej Europy. Swoją pracą może przyczynić się do zmniejszenia efektu cieplarnianego na świecie.

Podczas konkursu zaprezentowano 259 prac w 9 sesjach tematycznych. Iwona Gil uczestniczyła w sesji ekologia i ochrona środowiska, w której brało udział 60 osób. Swoją pracę pt. „Badanie mechanizmu spalania roztworu CH4/CO2/O2/N2 w piecu wysokotemperaturowym” poświęciła problemowi wpływu ditlenku węgla na proces spalania metanu z recyrkulacją spalin.
Recyrkulacja spalin jest jedną z pierwotnych metod obniżania emisji tlenków azotu, które z kolei przyczyniają się do efektu cieplarnianego, powstawania smogu fotochemicznego czy kwaśnych deszczy. Tlenki azotu oddziaływają również na zdrowie człowieka, powodując niedotlenienie organizmu, obniżenie zdolności obronnej ustroju przed infekcjami bakteryjnymi, rozedmę płuc czy choroby alergiczne.

Iwona Gil jest doktorantką na czwartym roku studiów. Ma otwarty przewód doktorski na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Promotorem jej pracy doktorskiej jest prof. Jerzy Tomeczek.

W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Federacji Rosyjskiej oraz Górniczy Instytut w St. Petersburgu wzięło udział ponad 400 młodych naukowców z 21 krajów, m.in.: Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady, Francji, Węgier, Szwecji, Iranu, Finlandii i Czech.LUN

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>