Dieta przed i w czasie ciąży wpływa na DNA dziecka.

Dieta matki w okresie poczęcia i w samej ciąży może trwale wpływać na DNA dziecka – sugerują wyniki badań opublikowane w „Nature Communications”. Brytyjsko – amerykańskie badania dotyczyły kobiet żyjących w rolniczych rejonach Gambii, gdzie dieta w czasie pory suchej bardzo różni się od diety w porze deszczowej. Obserwowano 84 ciężarne, u których poczęcie nastąpiło w szczytowym okresie pory deszczowej oraz niemal tyle samo kobiet, które poczęły w porze suchej.

W próbkach krwi pobranych od uczestniczek badań mierzone były poziomy substancji pokarmowych. Natomiast w przypadku ich dzieci analizowano DNA, przy czym próbki pobierane były od 2 do 8 miesięcy po urodzeniu.

Wcześniejsze eksperymenty na zwierzętach wykazały, że dieta w okresie ciąży może włączać i wyłączać działanie genów (tak zwany efekt epigenetyczny). Chodzi między innymi o przyłączanie grup metylowych do DNA. Na przykład barwa sierści myszy może się zmieniać z powodu diety matki.

Jednak po raz pierwszy wykazano tego rodzaju zjawisko u ludzi. Niemowlęta poczęte w porze deszczowej miały wyraźnie więcej metylacji we wszystkich sześciu badanych genach, co wiązało się z gorszym odżywieniem ich matek. Na razie nie wiadomo, jakie funkcje spełniają geny, których zmiany zaobserwowano – ani też jakie skutki mogą mieć te zmiany. Autorzy badań podkreślają potrzebę dobrze zbilansowanej diety zarówno w okresie poprzedzającym poczęcie, jak i podczas ciąży. Dalsze badania mają ustalić, jak zapobiec zmianom w aktywności DNA.(PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>