Czyste powietrze dla wszystkich!

UE obchodzi po raz siódmy Europejski Tydzień Mobilności pod hasłem: Czyste powietrze dla wszystkich!

Oczekuje się, że ponad 200 milionów obywateli w Europie i na świecie weźmie udział w Europejskim Tygodniu Mobilności (16-22 września) ? największej ogólnoświatowej inicjatywie poświęconej zrównoważonemu transportowi miejskiemu. Tegoroczna akcja, obchodzona pod hasłem ?Czyste powietrze dla wszystkich?, ma zachęcać władze lokalne do podejmowania inicjatyw zmierzających do uświadomienia zależności pomiędzy mobilnością a jakością powietrza oraz do realizowania działań o charakterze stałym, których celem jest ograniczanie emisji szkodliwych substancji, czego przykładem może być wprowadzenie stref o niskiej emisji spalin lub parkingów buforowych i autobusów dowożących do centrum miasta.
Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. Administracji, Audytu i Zwalczania Nadużyć Finansowych, powiedział: ?Podobnie jak w poprzednich latach, Komisja Europejska i jej pracownicy zdecydowanie popierają Europejski Tydzień Mobilności. Każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji w dziedzinie zrównoważonego transportu miejskiego: dlatego też uważam, że do moich obowiązków należy dostarczenie pracownikom jasnych informacji na temat istniejących możliwości zmiany indywidualnych nawyków oraz utrzymywanie stałego dialogu z władzami i zainteresowanymi stronami w celu udoskonalenia ogólnej oferty bardziej przyjaznych dla środowiska, alternatywnych środków transportu.?

Komisarz ds. Środowiska, Stavros Dima, stwierdził: ?Rosnąca rokrocznie liczba zainteresowanych tą inicjatywą dowodzi, jak ważne dla obywateli w Europie są kwestie transportu miejskiego. Wykazywana przez obywateli troska dotycząca jakości powietrza wynika z poważnych skutków, jakie zanieczyszczenie powietrza ma dla ich zdrowia. W dwóch trzecich miast europejskich normy jakości powietrza są nadal przekraczane. Ponieważ transport przyczynia się w największy sposób do zanieczyszczania powietrza, musimy szukać sposobów zmniejszenia emisji i przekształcenia naszych miast w miejsca bardzie ekologiczne i przyjazne dla mieszkańców.?

Czyste powietrze dla wszystkich

Transport jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w miastach europejskich. Ostatnie sprawozdanie opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska wykazało, że sam transport jest największym źródłem tlenków azotu (NOx) i drugim co do wielkości źródłem drobnych cząstek stałych (PM10 i PM2,5) w UE. Mimo że emisja szkodliwych substancji pochodzących z transportu zmniejsza się w większości państw członkowskich UE, jakość powietrza stanowi wciąż poważny problem na obszarach miejskich. Tegoroczny tydzień mobilności, obchodzony pod hasłem ?Czyste powietrze dla wszystkich?, ma zachęcać władze lokalne do podejmowania inicjatyw zmierzających do poprawy jakości powietrza na poziomie lokalnym, poprzez zmniejszanie emisji szkodliwych substancji z sektora transportu. Jednocześnie wzywa się obywateli do zmiany nawyków komunikacyjnych i do popierania środków mających na celu poprawę transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Trwałe rezultaty

Tydzień Mobilności ma na celu doprowadzenie do zmiany zachowań komunikacyjnych obywateli dzięki zaproponowaniu im przyjaznych dla środowiska, innych niż samochód, sposobów poruszania się. Społeczeństwo ma okazję wypróbowania alternatywnych form transportu, a władze lokalne mogą przetestować działanie nowych usług i infrastruktury. Dzięki zachęcaniu uczestniczących w akcji miast do wprowadzenia w życie przynajmniej jednego rozwiązania praktycznego o charakterze stałym można zapewnić trwałe rezultaty omawianej inicjatywy. Wśród ostatnich rozwiązań można wymienić Frankfurt, gdzie podróżnym gwarantuje się zwrot pieniędzy, w przypadku gdy środek transportu publicznego ma ponad dziesięciominutowe opóźnienie, lub stronę internetową Edynburga (www.educatedtravel.info/ ) zachęcającą podróżnych do wzięcia pod uwagę alternatywnych środków transportu, w szczególności gdy udają się do nowej szkoły, gimnazjum lub na uniwersytet. W wielu miastach najważniejszym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności jest ?Dzień bez samochodu?.

Dawanie przykładu

Komisja Europejska aktywnie popiera zrównoważony transport miejski i zachęca swoich pracowników do korzystania z niego. W 2008 r. Komisja zdobyła nagrodę Prix Parking Vélo d’Or – przyznaną przez Pro Vélo, stowarzyszenie o charakterze nie zarobkowym, za serwis wynajmu rowerów, która to usługa pozwala pracownikowi poruszać się wypożyczonym rowerem na potrzeby pracy. Podczas Tygodnia Mobilności zostaną przeprowadzone kampanie informacyjne mające na celu przedstawienie rozwiązania polegającego na wspólnym użytkowaniu samochodu (carpooling) oraz zalet płynących z korzystania z transportu publicznego i roweru. Pracownicy przyjeżdżający do pracy rowerem będą zaproszeni na śniadanie oraz zostanie zorganizowane zwiedzanie Brukseli na rowerze z przewodnikiem.

Wzrastające zainteresowanie

Od czasu powstania inicjatywy w 2002 r. liczba uczestniczących w niej miast zwiększyła się sześciokrotnie. W zeszłorocznych obchodach wzięło udział aż 2 000 miast z 36 krajów. W tym roku spodziewany jest udział 200 milionów obywateli. Miasta w większości państw członkowskich i krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) zamierzają przeprowadzić różne akcje mające na celu lepszą znajomość środków transportu alternatywnego. W inicjatywie biorą również udział władze lokalne w licznych państwach z innych części świata, takich jak Brazylia, Kanada, Kolumbia, Japonia i Korea Południowa.

Europejski Tydzień Mobilności jest koordynowany przez trzy organizacje pozarządowe specjalizujące się w kwestiach środowiskowych na obszarach miejskich: Eurocities, Energie-Cités i Climate Alliance. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej zapewnia wsparcie finansowe oraz organizuje coroczny konkurs Europejskiego Tygodnia Mobilności nagradzający najlepszy program działań i środków.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej Europejskiego Tygodnia Mobilności pod adresem:
www.mobilityweek.eu
Więcej szczegółowych informacji na temat jakości powietrza i emisji szkodliwych substancji na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/etcacc_2007_analysis_2006.pdf

http://themes.eea.europa.eu/IMS/CSI (zob. CSI004 – ocena oddziaływania na środowisko opublikowana w kwietniu 2008 r.)

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_7/en

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>