Część klubów w Sejmie za odrzuceniem projektu zmian w POZ.

PiS oraz TR chcą odrzucenia projektu noweli, która umożliwia otwieranie młodym pediatrom i internistom praktyk podstawowej opieki zdrowotnej i podpisywanie umowy z NFZ. Przeciwnicy zaproponowanych rozwiązań uważają, że spotęgują one chaos w systemie ochrony zdrowia. W czwartek posłowie rozpatrzyli sprawozdanie komisji zdrowia w sprawie rządowego projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Umożliwia on lekarzom pediatrom i internistom po zrobieniu specjalizacji otwieranie samodzielnych poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i podpisywanie umów z NFZ.

Obecnie praktykę POZ może otworzyć lekarz po ukończeniu specjalizacji z medycyny rodzinnej. Taką praktykę prowadzić mogą także interniści i pediatrzy, jednak tylko ci, którzy od lat pracują w POZ. Natomiast młodzi lekarze pediatrzy mogą być wyłącznie pracownikami placówki POZ lub liczyć na zatrudnienie w szpitalu.

Rządową propozycję poparli w imieniu swoich klubów Marek Hok (PO) oraz Artur Bramora (PSL); Piotr Chmielowski (SLD) poinformował, że jego klub nie podjął jeszcze decyzji, jak będzie głosować w tej sprawie.

Natomiast odrzucenia projektu chcą PiS i TR. Zarówno Tomasz Latos (PiS), jak i Armand Ryfiński (TR) ocenili, że zaproponowane rozwiązania wprowadzą chaos w systemie ochrony zdrowia.

Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki przekonywał, że celem nowelizacji jest poprawa dostępności do lekarzy POZ, zwiększenie elastyczności i efektywności systemu, bo system bardziej elastyczny jest bardziej efektywny. „Chcemy zbudować system POZ przyjazny dla pacjenta, bez kolejek, gdzie łatwo będzie dostać się do tego lekarza, jakiego nam jako chorym potrzeba” – mówił.

Podczas prac w sejmowej podkomisji do projektu wprowadzono niewielkie zmiany. Najważniejsza dotyczy obowiązku szkoleń i stanowi, że lekarze udzielający świadczeń w POZ, którzy mają: specjalizację I stopnia z medycyny ogólnej, specjalizację I lub II stopnia z interny lub pediatrii w okresie trzech lat od rozpoczęcia udzielania świadczeń w POZ muszą ukończyć kurs z medycyny rodzinnej.

Kurs ten ma być przeprowadzony przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a jego koszty pokrywa lekarz lub świadczeniodawca, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń POZ.

Zaproponowano też wydłużenie vacatio legis z 14 do 30 dni, licząc od dnia ogłoszenia.

Głosowanie w sprawie projektu zaplanowano na piątek. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>