Ćwiczenia fizyczne i farmakoterapia w depresji u osób z chorobą niedokrwienną serca.

Pojawienie się objawów depresji u chorego na chorobę niedokrwienną serca wskazuje na złe rokowanie. Obecnie jednak nie ma dobrze opracowanych strategii postępowania terapeutycznego w takich sytuacjach klinicznych. Stąd celem naukowców z Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Duke University Medical Center, USA, była ocena skuteczności ćwiczeń fizycznych oraz leków przeciwdepresyjnych w zmniejszaniu objawów depresji i poprawie stanu układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca z rozpoznanymi zaburzeniami depresyjnymi.

Do badania zakwalifikowano 101 pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych i zwiększonym nasileniem objawów depresyjnych. Chorych oceniono pod kątem stanu psychicznego oraz nasilenia depresji używając skali Hamiltona. Następnie pacjentów zrandomizowano do następujących grup: grupa wykonująca systematyczne aerobowe ćwiczenia fizyczne 3 razy w tygodniu, pacjentom w drugiej grupie podawano sertralinę w dawce 50-200 mg dziennie, trzecia grupa kontrolna przyjmowała placebo.

Dodatkowo zanalizowano stan układu sercowo-naczyniowego (zróżnicowanie rytmu serca, funkcje komórek śródbłonka, wrażliwość odruchów z baroreceptorów, nasilenie stanu zapalnego oraz parametry płytkowe).

Po 16 tygodniach doszło redukcji nasilenia objawów depresji wykazanej w badaniu w skali Hamiltona. Jednakże u pacjentów w grupie wykonującej tlenowe ćwiczenia fizyczne, jak również w grupie przyjmującej sertralinę odnotowano większą redukcję nasilenia depresji w porównaniu z grupą placebo (odpowiednio: średnio -7.5 w grupie wykonującej ćwiczenia i -6.1 w grupie poddanej farmakoterapii versus -4.5 w grupie placebo, p=0.034). Co ciekawe, skuteczność systematycznego aerobowego wysiłku fizycznego w zmniejszaniu nasilenia objawów depresji była porównywalna z przyjmowaniem sertraliny (p=0.6).

Dodatkowa analiza wykazała, że wysiłek fizyczny i farmakoterapia przyczyniły się do znacznej poprawy w zakresie rytmu serca w porównaniu z placebo, przy czym w grupie wykonującej ćwiczenia wpływ ten był silniejszy w porównaniu z farmakoterapią.

Autorzy badania konkludują, że zarówno systematyczne ćwiczenia aerobowe, jak i przyjmowanie sertraliny prowadzi do redukcji objawów depresji u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca z równoczesną korzyścią dla stanu układu sercowo-naczyniowego.

Oprac. dr n. med. Maciej Chałubiński

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22858387

J Am Coll Cardiol. 2012 Sep 18;60(12):1053-63.
Exercise and Pharmacological Treatment of Depressive Symptoms in Patients With Coronary Heart Disease: Results From the UPBEAT (Understanding the Prognostic Benefits of Exercise and Antidepressant Therapy) Study.

Maciej Chałubiński/Rynek Zdrowia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>