Coraz więcej młodych Brytyjek umiera z powodu alkoholu.

W Anglii i Szkocji niepokojąco rośnie liczba związanych z piciem alkoholu zgonów młodych kobiet – informuje „Journal of Epidemiology & Community Health”.
Jak wykazały badania przeprowadzone przez naukowców z Glasgow, Liverpoolu i Manchesteru – miast o podobnej sytuacji ekonomicznej i zdrowotnej – od połowy pierwszej dekady XXI w. nastąpił ogólny spadek liczby zgonów związanych z alkoholem dla wszystkich płci i grup wiekowych – z wyjątkiem kobiet urodzonych w 1970 roku. Specjaliści wiążą to zjawisko z niskimi cenami alkoholu i jego powszechną dostępnością.

Badacze analizowali trendy dotyczące związanych z alkoholem zgonów we wszystkich trzech miastach od roku 1980 do 2011. Brano pod uwagę osoby urodzone w latach 1910-79.

Jak się okazało, kobiety urodzone pomiędzy rokiem 1970 a 1979 umierały z przyczyn związanych z alkoholem w znacznie młodszym wieku niż urodzone w latach 60.

Na początku lat 80. odsetek zgonów związanych z alkoholem były trzykrotnie wyższy w Glasgow niż w Liverpoolu i Manchesterze, zaś w ciągu kolejnych trzech dekad wzrósł we wszystkich trzech miastach. Umieralność ustabilizowała się we wszystkich trzech miastach od początku 2000 roku, a spadła w drugiej połowie dekady – ale nie dotyczyło to kobiet urodzonych w latach 70.

Autorzy badań wezwali odpowiedzialnych z opiekę medyczna urzędników, aby potraktowali te dane jako sygnał ostrzegawczy. Ponieważ ten sam trend zaobserwowano w trzech różnych miastach Anglii i Szkocji, nie ma on charakteru lokalnego. Problem może narastać.

Z przyczyn mających związek z nadużywaniem alkoholu w Wielkiej Brytanii umiera rocznie około 9000 osób. Nadal większość z nich to mężczyźni, najczęściej pomiędzy 40. a 50. rokiem życia. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>