Chorujesz za granicą, weź zwolnienie od lekarza.

Niezależnie od tego, czy chory urlopuje się w jednym z państw UE czy w Chinach, powinien wziąć od lekarza zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby. Po powrocie do kraju pracodawca odda przechorowaną część urlopu. Dokument musi jednak spełniać wymagane przez polskie przepisy standardy.

Prawo pracy określa, kiedy zagraniczne zwolnienie potwierdzające niezdolność do pracy powstałą w czasie urlopu może być podstawą wypłaty zasiłku. Obowiązuje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 65, poz. 742 z późn. zm.).

Zgodnie z nim dowodem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza – informuje Rzeczpospolita.

Tłumaczone na język polski muszą być głównie zaświadczenia z egzotycznych wyjazdów. Obowiązek ten nie dotyczy zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także krajów będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii.

Przepisy nie wymagają wprost, by przekładu treści zaświadczenia dokonał tłumacz przysięgły. Pracodawca ma jednak prawo oczekiwać tego, gdy dokument został wystawiony w języku egzotycznym. Może też domagać się tłumaczenia przysięgłego z tak popularnych języków, jak angielski czy francuski. Cena przekładu z chińskiego czy arabskiego może kosztować 100-200 zł, z tureckiego ok. 75 zł, z czeskiego ? ok. 50 zł.

Niezależnie od tego, w jakim kraju zachoruje pracownik, zaświadczenie musi być wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzonym datą wystawienia i podpisem. Ponadto w jego treści musi być wyraźnie określona data początku i końca orzeczonej niezdolności do pracy.

www.rynekzdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>