Choroby autoimmunologiczne: nowe możliwości w diagnostyce

Specjaliści z Instytutu Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka wzięli udział w polsko-holenderskim projekcie dotyczącym celiakii, który może znacząco wpłynąć na diagnostykę związaną z tym schorzeniem oraz z innymi chorobami autoimmunologicznymi. Międzynarodowy projekt stawiał pytanie o udział czynników genetycznych w patomechanizmie choroby trzewnej. Wyniki badań wykonanych w projekcie wskazują na nowe mechanizmy patogenetyczne celiakii, głównie związane z rozwojem tolerancji komórek odpornościowych (limfocytów T) w grasicy ? centralnym narządzie układu immunologicznego oraz z aktywacją odporności związanej z infekcją wirusową.

Wykrycie nowych genów współistniejących z celiakią poszerzyło wiedzę na temat tej choroby, która ze względu na znany czynnik inicjujący (gluten zawarty w zbożach), stała się chorobą modelową dla innych schorzeń o podłożu autoimmunologicznym. Dzięki poznaniu patogenezy celiakii możliwe jest odkrycie mechanizmów oraz przyczyn innych chorób autoimmunologicznych, takich jak np. cukrzyca, co otwiera nowe metody terapeutyczne w przyszłości.

W dalszej części badań planowana jest analiza funkcji genów współistniejących z celiakią oraz ocena wpływu poznanych genów na postać choroby trzewnej ze szczególnym uwzględnieniem jej postaci atypowych (których ilość znacznie się zwiększyła w ostatnim czasie). Może mieć to ogromne znaczenie dla diagnostyki w przyszłości.

Ogromnym sukcesem polskich naukowców był udział w badaniach o tak dużej skali (przebadano ponad 500 tysięcy polimorfizmów genów) i przy tak dużej liczbie przebadanych (do badań włączono ponad 20 tysięcy pacjentów pochodzących z 11 krajów). Dzięki temu projektowi i włączeniu się w niego wielu ośrodków w kraju w IPCZD powstał ogólnopolski bank DNA pacjentów chorych na celiakię.

Polskim koordynatorem projektu była doc. Bożena Cukrowska z Zakładu Patologii IPCZD. Publikacja z wynikami projektu współautorstwa doc. Cukrowskiej oraz lek. med. Anny Rybak z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii IPCZD została opublikowana w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym Nature Genetics.

IPCZD/Rynek Zdrowia, www.rynekzdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>