Chirurg z HIV może operować.

Izraelski minister zdrowia podjął decyzję o przywróceniu do pracy chirurga zakażonego HIV ze względu na niezwykle małe ryzyko przeniesienia zakażenia na pacjentów. Informacja na ten temat ukazała się 9 stycznia w opublikowanym w Internecie Morbidity and Mortality Weekly, czasopiśmie wydawanym przez amerykańskie Center for Disease Control and Prevention. Po raz pierwszy instytucja zdrowia publicznego uznała, iż zakażony HIV pracownik służby zdrowia może przeprowadzać inwazyjne procedury chirurgiczne po rozpoczęciu skutecznej terapii antyretrowirusowej.

Przedstawiono przypadek kardiochirurga z Izraela, specjalizującego się w operacjach na otwartym sercu, u którego zakażenie HIV rozpoznano w styczniu 2007r. podczas badań diagnostycznych gorączki, która wystąpiła niedawno. Wcześniej chirurg nie miał problemów zdrowotnych. W momencie rozpoznania zakażenia HIV chirurg miał 49 komórek CD4/?l, HIV RNA > 100 000 kopii/ml, miał ochronne miano przeciwciał przeciwko antygenowi HBs wirusa zapalenia wątroby typu B, nie wykazywał obecności przeciwciał anty-HCV.

Chirurg pracował od ponad 20 lat i wykonywał około 150 operacji rocznie. Nie podawał żadnych czynników ryzyka dla zakażenia HIV, nie wykonywał też wcześniej testów.

Ministerstwo Zdrowia zostało powiadomione o rozpoznaniu i w celu uniknięcia obaw o potencjalne narażenie pacjentów poinstruowało w styczniu 2007 r. szpitale, w których pracował lekarz, do skontaktowania się z wszystkimi pacjentami, których operował i do zaoferowania im testów na HIV. Spośród 1 494 zidentyfikowanych, żyjących pacjentów 545 poddało się testom (żadna z osób, które nie zgodziły się na wykonanie testu, nie znajdowała się w krajowym rejestrze osób zakażonych HIV). Wyniki wszystkich przeprowadzonych testów były ujemne.

Po otrzymaniu tych wyników Minister Zdrowia zwołał grupę ekspertów dla określenia czy i na jakich warunkach lekarz może wrócić do pracy. Natychmiast po rozpoznaniu zakażenia rozpoczął on terapię antyretrowirusową i w momencie spotkania ekspertów jego liczba komórek CD4 wynosiła 272/?l, a wiremia znajdowała się poniżej granicy wykrywalności (< 50 kopii/ml).

Eksperci zalecili zezwolenie na powrót lekarza do pracy, bez żadnych restrykcji dotyczących rodzaju wykonywanych przez niego operacji, ale z zaleceniem przestrzegania warunków, takich jak ścisłe monitorowanie przestrzegania przez niego standardowych procedur zapobiegania zakażeniom, zakładanie dwóch par rękawic podczas operacji i natychmiastowe zawiadamianie o jakichkolwiek przecięciach lub nakłuciach rękawic, kontrole stanu zdrowia co 3 miesiące (oznaczanie liczby komórek CD4 i poziomu wiremii), a także dokładne przestrzeganie zaleceń związanych z przyjmowanymi lekami antyretrowirusowymi.

Takie stanowisko jest zgodne z rekomendacjami opublikowanymi przez Society for Healthcare Epidemiology of America w 1997 r.

Decyzja Ministra Zdrowia Izraela prawdopodobnie wywrze presję na organy decydujące zatrudnienie pracowników ochrony zdrowia, by zrewidowały swoje zalecenia dotyczące pracy osób zakażonych HIV, wykonujących inwazyjne procedury medyczne. Na przykład w Wielkiej Brytanii wymaga się zaprzestania wykonywania procedur mogących prowadzić do ekspozycji na HIV, niezależnie od tego, czy wiążą się z nacinaniem, szyciem, używaniem igieł. Wielu pracowników ochrony zdrowia zostało zmuszonych do przejścia na emerytury lub zmiany charakteru pracy. Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia rekrutowani do National Health Service badani są w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV.
www.mp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>