Cechy osobowości mają związek z długością życia.

Specyficzne cechy osobowości mają związek ze zdrowiem w okresie starzenia się oraz z długowiecznością – zaobserwowali naukowcy z USA w badaniach nad potomstwem stulatków. Informację na ten temat podaje pismo „Journal of the American Geriatrics Society”.

Naukowcy z Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Bostonie doszli do takich wniosków na podstawie danych uzyskanych w długoterminowych badaniach, którymi objęto osoby żyjące ponad 100 lat oraz ich krewnych.
Wcześniejsze prace prowadzone nad rodzeństwem i potomstwem stulatków wykazały, że długowieczność jest cechą dziedziczoną w rodzinach. Wyliczono też, że w grupie dzieci stulatków śmiertelność jest ok. 120 proc. niższa niż wśród ich rówieśników oraz że znacznie rzadziej lub później rozwija się u nich choroba serca, nadciśnienie i cukrzyca typu II.

Teraz badacze z Bostonu doszli do wniosku, że predyspozycje do długowieczności są związane z cechami osobowości, które – jak wiadomo – też w pewnym stopniu zależą od genów.

Wykorzystując standardowe testy naukowcy ocenili pięć podstawowych cech osobowości, takie jak neurotyzm (chwiejność emocjonalna i brak odporności na sytuacje frustrujące), ekstrawersję, otwartość, zgodność i sumienność, w grupie 246 niespokrewnionych ze sobą osób (125 kobiet i 121 mężczyzn) będących potomkami stulatków. Średnia ich wieku wynosiła 75 lat.

Potomstwo stulatków – zarówno kobiety, jak i mężczyźni – uzyskało niskie noty w zakresie neurotyzmu, a wysokie w odniesieniu do cechy określanej jako ekstrawersja. Córki osób długowiecznych były też stosunkowo bardziej zgodne. Wyniki dotyczące pozostałych cech osobowości nie odbiegały od średniej.

Jak przypominają naukowcy, kobiety i mężczyzny przeważnie różnią się od siebie pod względem cech osobowości. Ale ponieważ potomstwo stulatków wykazywało pewne podobieństwa osobowościowe, niezależnie od płci, pozwala to sądzić, że cechy te mają związek z ich zdrowiem i długowiecznością.

Prawdopodobne jest, że mniejsza skłonność do neurotyzmu, a większa do ekstrawersji korzystnie wpływa na zdrowie, komentuje jeden z autorów pracy Thomas Perls, który kieruje projektem badań nad stulatkami (New England Centenarian Study). „Na przykład, osoby mniej neurotyczne są w stanie skuteczniej radzić sobie w sytuacjach stresująych lub lepiej je kontrolują, niż osoby z wyższym poziomem neurotyzmu. Z kolei, osoby uważane za ekstrawertyków częściej nawiązują przyjaźnie i dbają o siebie” – wyjaśnia badacz.

Najnowsze badania przeprowadzono we współpracy z naukowcami z Narodowego Instytutu Starzenia.JJJ

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>