CBP – największy projekt biomedyczny w Europie Środkowo-Wschodniej.

Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to największy projekt biomedyczny i biotechnologiczny realizowany w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreślono we wtorek w Warszawie podczas uroczystego otwarcia placówki. CBP jest kluczową inwestycją jeszcze większego przedsięwzięcia, jakim jest Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Tworze je 10 nowocześnie wyposażonych laboratoriów naukowych, stanowiących konsorcjum CePT, które ma służyć prawie tysiącu polskich oraz zagranicznych naukowców reprezentujących różne dziedziny medycyny.

Rektor WUM prof. Marek Krawczyk powiedział, że CBP WUM rozszerza zakres działalności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie zajmować się również opracowywaniem nowych leków i metod badawczych. Przedsięwzięcie to ma jednak ogromne znacznie również dla polskiej nauki, ponieważ nasz kraj będzie obecny w światowej lidze naukowej.

„Centrum będzie się zajmować zarówno badaniami podstawowymi, jak również ich zastosowaniem” – podkreślił sekretarz stanu ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Marek Ratajczak. Prezes Polskiej Akademii Nauk, Michał Kleiber dodał, że w konsorcjum CePT poza WUM, Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawski tworzy także 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk.

„CePT jest ogromnym krokiem w przyszłość, dzięki niemu staliśmy się partnerem dla najlepszych instytutów badawczych w Polsce i w Europie – powiedział prorektor WUM prof. Sławomir Majewski. Wartość tego projektu przekracza 380 mln zł, z tego 90 mln złotych przeznaczono na CBP WUM. 85 proc. środków pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 proc. z budżetu państwa.

Najwięcej z tego, bo aż 75 proc. tych środków przeznaczono na zakup najnowocześniejszej aparatury badawczej, takiej jak np. mikroskopy konfokalne czy sekwenatory DNA nowej generacji. W przypadku CBP WUM połowa wydatków związana jest z zakupem specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej oraz nowoczesnego wyposażenia.

Prof. Majewski zapewnia, że zakupiony sprzęt pozwala na realizację o wiele bardziej zaawansowanych badań, niż dotychczas było to możliwe w Polsce. Wymaga on również ścisłej współpracy wielu ośrodków reprezentujących różne dziedziny nauki, ponieważ zakupiona aparatura się nie dubluje, jest komplementarna.

Dodał, że taka synergia czołowych instytucji naukowo-badawczych w Polsce jest przykładem zmiany mentalności w środowisku naukowym naszego kraju. „Możemy oferować współpracę i wykorzystanie naszej infrastruktury badawczej naukowcom z całego świata lub realizować badania na potrzeby firm” – powiedział specjalista.

W planach CePT na najbliższe 10 lat przewiduje się 100 zgłoszeń patentowych i 70 innowacyjnych osiągnięć wprowadzonych w przedsiębiorstwach. Przykładem jest opracowany w zakładzie farmakodynamiki WUM nowy, znacznie silniejszy od już istniejących lek przeciwbólowy, który opatentowano i wprowadzono do badań klinicznych.

Prowadzone są również badania kliniczne nad nowej generacji lekiem na białaczkę, zawierającym przeciwciało. „Takie prace nad lekiem, które uda się doprowadzić do I i II fazy badań klinicznych, dają największe efekty komercyjne. Mamy nadzieję, że takich przedsięwzięć będzie w CePT znacznie więcej” – podkreślił prof. Majewski.

Większość badań zostanie jednak zakończonych na etapie przedklinicznym, ograniczającym się do eksperymentów na zwierzętach. Cala działalność Centrum będzie ściśle rozliczna z uzyskiwanych efektów. „Można powiedzieć, że najtrudniejsze jest dopiero przed nami, ponieważ będzie musieli się wykazać, jak wykorzystujemy uzyskany potencjał badawczy” – podkreślił.

Podczas otwarcia Centrum podkreślono, że instytucje tworzące konsorcjum CePT należą do awangardy jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych w Polsce i są w dużej mierze współodpowiedzialne za kształtowanie obrazu i roli całej polskiej nauki. (PAP)

zbw/ mki/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>