Brakuje lekarzy sportowych ! .

Liczba specjalistów w zakresie medycyny sportowej jest w Polsce nie wystarczająca – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak podczas posiedzenia sejmowej komisji kultury fizycznej i sportu poświęconego opiece medycznej nad sportowcami, dostępności do badań lekarskich oraz zwalczania dopingu w sporcie…..

Rola, zakres działania i kompetencje oraz zasady finansowania opieki medycznej nad sportowcami określone są w siedmiu aktach prawnych. Opiekę medyczną nad osobami uprawiającymi sport sprawują publiczne i niepubliczne poradnie medycyny sportowej, wśród których istotną rolę odgrywa Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie. Zarejestrowanych jest w nim około 8 tysięcy osób, spośród których regularne badania przechodzi 5000 osób.
W Ministerstwie Zdrowia przygotowano projekt rozporządzenia ministra w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników między 21, a 23 rokiem życia.

Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, finansującego świadczenia w zakresie medycyny sportowej zdefiniowania wymagają pojęcia rekreacji ruchowej oraz sportu, natomiast brak wiedzy na temat populacji dzieci i młodzieży uprawiających sport oraz liczby zawodników uniemożliwiają opracowanie szacunku kosztów.
Niepokój wśród posłów wzbudził fakt funkcjonowania w Polsce zaledwie kilku ośrodków medycyny sportowej posiadających, poza zagwarantowanymi świadczeniami z orzecznictwa sportowo- lekarskiego, dodatkowe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w innych specjalnościach lekarskich. Poza województwem mazowieckim, gdzie liczba specjalistów w zakresie medycyny sportowej wynosi 108 osób, śląskim z 33, wielkopolskim – 17, łódzkim i dolnośląskim po 15, i pomorskim – 11, w pozostałych z wyjątkiem świętokrzyskiego, gdzie nie ma ani jednego specjalisty, liczba nie przekracza dziesięciu.
Sytuację tę mają poprawić szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej przygotowujące do uzyskania certyfikatu uprawniającego do orzekania w zakresie medycyny sportowej.
"Konieczne jest dostosowanie do nowych regulacji zasad kontraktowania i finansowania świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą do ukończenia 21 roku życia oraz zawodnikami pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, a także przygotowanie regulacji dotyczących zasad sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zawodnikami powyżej 23 roku życia w klubach sportowych" – powiedział Adam Fronczak.
O metodach walki z stosowaniem niedozwolonych środków mówił przewodniczący Komisji do zwalczania dopingu w sporcie profesor Jerzy Jurkiewicz.
"126 trenerów zdobyło certyfikaty instruktora antydopingowego, wydano także pozycje książkowe poświęcone dopingowi. Aby skuteczniej zwalczać próby nieuczciwej rywalizacji konieczna jest osobna ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz szeroka akcja propagandowa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży" – powiedział.
W ramach akcji przeciw dopingowi uruchomiono, przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej całodobowe telefoniczne Antydopingowe Pogotowie Informacyjne.
Podsekretarz stanu w ministerstwie sportu i turystyki, Tomasz Półgrabski zapewnił posłów o finansowym wsparciu dla laboratorium antydopingowego, posiadającego akredytację z koniecznością jej odnawiania. Profesor Jerzy Smorawiński podkreślił natomiast rolę przedsięwzięć mających na celu koordynację działań antydopingowych w państwach Unii Europejskiej. JEJ
PAP – Nauka w Polsce
lek.med. Jacek Roik , jroik@manpol.net
tel.domowy:0-14,655-84-49
tel.do pracy:0-14,627-33-88
Moja Internetowa Poradnia Konsultacyjna.
www.jroik.manpol.net
Moja rozmowa w TVP Kraków z okazji Plebiscytu"Lekarz Roku 2005"
http://ww6.tvp.pl/3593,20060115291053.strona
Moja książka p.t."Choroby cywilizacyjne"
www.choroby-cywilizacyjne.zlotemysli.pl/profilaktyka.php
Wirtualne Targi Zdrowego Życia, Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych
www.jroik.manpol.net/wt
E-booki: www.zlotemysli.pl/profilaktyka,1/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>