Biotechnologiczna spółka Mabion- prowadzi prce badawcze nad dwoma lekami stosowanymi w leczeniu: raka piersi i raka krwi.

Biotechnologiczna spółka Mabion otrzymała największe w historii dofinansowanie z programu Innowacyjna Gospodarka, sięgające 40 mln zł. Pieniądze z projektu mają być przeznaczone na dokończenie prac badawczo-rozwojowych nad nowym lekiem przeciwnowotworowym oraz zakup instalacji i uruchomienie linii technologicznej do jego przemysłowego wytwarzania. Jak informują przedstawiciele spółki, decyzję o dofinansowaniu przekazała firmie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pieniądze przyznano na realizację projektu dotyczącego rozwoju i wdrożenia leku mabionCD20, stosowanego w terapii niektórych nowotworów (chłoniaków i białaczek). Całkowita wartość projektu to 74,8 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania to 39,7 mln zł.

Środki zostały przyznane w ramach realizacji programu 1.4-4.1 Innowacyjna Gospodarka na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Mają być rozliczone w latach 2010-2014, jednak zgodnie z regulaminem, do realizacji projektu można zaliczyć wydatki poniesione już od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, co miało miejsce w listopadzie 2009 roku.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w marcu 2007 roku w celu wprowadzenia na rynek leków onkologicznych najnowszej generacji. Obecnie spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad dwoma lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów: pierwszy z nich będzie stosowany w leczeniu raka krwi, drugi – raka piersi.

Leki będą wytwarzane w technologii humanizowanych przeciwciał monoklonalnych. Technologia ta, samodzielnie rozwijana w Mabionie, to high-tech na najwyższym światowym poziomie. Proces humanizowania przeciwciał monoklonalnych, będący szczytowym osiągnięciem dzisiejszej biotechnologii, umożliwia produkcję leków celowanych, które działają wybiórczo na komórki nowotworowe, zapewniając lepszą skuteczność i mniejszą toksyczność terapii.

PAP – Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>