Banach: bezpieczeństwo żywnościowe wyzwaniem dla naukowców.

Zapewnienie żywności w odpowiedniej ilości i jakości oraz ograniczenie jej marnotrawienia to niektóre wyzwania czekające na naukowców – mówił w piątek w Warszawie wiceminister resortu nauki Maciej Banach. Na temat głównych wyzwań stojących przed europejskim przemysłem rolno-spożywczym i tendencjami w badaniach żywności dyskutuje w stolicy ponad 400 ekspertów sektora rolno-spożywczego. Biorą oni udział w konferencji ?Żywność i żywienie w XXI wieku?. ?Zdrowa żywność, zdrowe odżywianie się i zdrowie publiczne to niezwykle ważne tematy dzisiejszej Europy. Wystarczy wspomnieć kwestie GMO, zakażenia żywności dioksynami czy bakterią E.coli – bez nauki trudno byłoby sobie z tymi zagadnieniami poradzić? ? powiedział podczas konferencji wiceminister resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

Według niego, jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się zagadnieniami żywności jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Oznacza to produkcję żywności nie tylko w odpowiedniej ilości, ale też jakości.

?Zdrowe żywienie odgrywa niebagatelną rolę w aspekcie zdrowia naszego społeczeństwa. Wiemy, z jakimi problemami musimy się mierzyć. Mamy epidemię otyłości i nadwagi. Niezdrowe żywienie wpływa na zwiększoną zachorowalność na choroby sercowo-naczyniowe, które są główną przyczyną zgonów na świecie? ? zauważył Banach.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oznacza też ? dodał wiceminister – ograniczenie jej marnotrawienia. ?Wyzwanie to jest niebagatelne. Należy zwiększyć dostawy żywności o około 70 proc., tak by wyżywić 9 mld ludzi. Według wyliczeń właśnie taka populacja będzie żyła na świecie do roku 2050? ? wyjaśnił.

Podejmowanie tych wyzwań jest o tyle trudne, że trzeba wziąć pod uwagę zmiany klimatu, wpływające na obniżenie produkcji oraz pojawienie się nowych chorób roślin i zwierząt gospodarskich. ?Wszyscy pamiętamy chorobę wściekłych krów wywołaną przez priony i ostatnie problemy wynikające ze skażenia żywności bakterią E.coli? – przypomniał wiceminister.

Zaznaczył, że w Polsce pieniądze na badania związane z żywnością są pozyskiwane zarówno na poziomie narodowym, ale też z programów europejskich. Polskie instytuty badawcze i uczelnie realizują projekty naukowe w dziedzinie żywności i żywienia o łącznej wartości ponad 238 mln złotych. Ponad 185 mln złotych przeznaczonych na tego rodzaju badania wygospodarowano także w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

?Od czterech lat w ramach Ministerstwa Rolnictwa wzmacniamy polskie instytuty badawcze nadzorowane przez ministra. Mieliśmy kilka fuzji dla wzmocnienia tych instytutów: Instytut Ogrodnictwa powstał z Instytutów Sadownictwa i Warzywnictwa. To daje większą szansę włączenia się naszych instytutów w europejskie programy badawcze? ? dodał podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki.

Minister Banach przekonywał, że w ramach polskiej prezydencji nasz kraj powinien robić wszystko, by przygotować przyszły program ramowy ?Horyzont 2020?, tak by coraz więcej małych i średnich grup badawczych oraz przedsiębiorstw mogło pozyskiwać pieniądze z obszaru nauk o żywności i rolnictwa.

?Śródokresowy raport 7. Programu Ramowego UE wskazywał, że 10 proc. najlepszych centrów badawczych przejmuje 80 proc. finansowania nauki – w tym również obszarów związanych z żywnością i żywieniem. Stajemy więc przed wyzwaniem związanym z równomiernością finansowania regionów Europy? ? zaznaczył wiceminister.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>