Badaczka SWPS chce diagnozować ADHD już u przedszkolaków.

Wczesna diagnoza zaburzenia ADHD u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przy użyciu najnowszych kwestionariuszy i badania laboratoryjnego przy użyciu eye-trackera to zadanie Anny Orylskiej ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Na przeprowadzenie badań badaczka otrzymała ponad 54 tysiące złotych w ramach zakończonej właśnie VII edycji programu Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. To pierwszy projekt naukowy związany z psychiatrią, który będzie finansowany w ramach tego programu. ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Charakteryzuje się nadaktywnością, impulsywnością oraz zaburzeniami uczenia się i pamięci zarówno u dzieci jak i dorosłych.

?W procesie diagnostycznym, który przeprowadzimy w badaniu, wykorzystamy najnowsze kwestionariusze. Uzupełnimy go badaniem laboratoryjnym przy użyciu eye-trackera oraz zadaniami poznawczymi zaprojektowanymi do badania poziomów funkcji wykonawczych i ich odwzorowania w ruchach gałek ocznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? ? wyjaśnia autorka badań.

Tłumaczy, że choć na świecie badania okulograficzne są uważane za najbardziej obiecujące narzędzie uzupełniające diagnozę ADHD, to w tej dziedzinie wciąż należą do metod unikatowych.

?Program doktorski Anny Orylskiej jest pierwszym w Polsce projektem badawczym, polegającym na wczesnej diagnozie zaburzenia ADHD u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ? tłumaczy dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych (ICACS) SWPS i promotor badaczki prof. Grzegorz Sędek.

Anna Orylska, jest absolwentką psychologii klinicznej w SWPS. Jej zainteresowania naukowe łączą się z praktyką kliniczną oraz badaniami poznawczymi dotyczącymi terapii i diagnozy dzieci od wieku wczesno-przedszkolnego do adolescyjnego z zaburzeniami łącznymi takimi jak: zespół hiperkinetyczny (ADHD), zaburzenia opozycyjno buntownicze, poważne zaburzenia zachowania. ?Grant pomoże mi w realizacji pasji, jaką jest praca zawodowa i naukowa? ? przyznaje Orylska.

Jest jedyną przedstawicielką uczelni niepublicznej, która otrzymała finansowanie w VII edycji programu Ventures. Obok niej w gronie nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele takich uczelni i jednostek naukowych, jak Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Chemii Organicznej PAN oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>