Apel Mnisterstwa Zdrowia o empatię wobec dzieci – ofiar przemocy.

Wiceminister zdrowia Adam Fronczak skierował do pracowników opieki zdrowotnej apel o empatię wobec dzieci – ofiar przemocy, o udział w szkoleniach dotyczących zajwiska przemocy w rodzinie oraz o reagowanie na wszelkie sygnały mogące świadczyć o takiej przemocy i inicjowanie działań w celu przerwania cierpienia dzieci.

„Niemal każdego tygodnia media donoszą o dzieciach pobitych, czy zostawionych bez opieki” – napisał Fronczak. „Okrucieństwo, bezradność czy też bezmyślność rodziców doprowadzają je do poważnych komplikacji zdrowotnych, a nawet, niestety, do śmierci. W skali kraju takich dzieci są setki tysięcy, bezbronnych, zastraszonych, cierpiących, przerażonych.”

Z badań Fundacji Dzieci Niczyje wynika, iż 38% dorosłych Polaków było w dzieciństwie bitych, 22% Polaków przyznaje, że biło lub bije swoje dzieci. Z najnowszego raportu przygotowanego w 2008 r. przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż 44% Polaków zna rodziny, w których dochodzi do przemocy wobec dzieci.

„Nie ulega wątpliwości, że przynajmniej część z Państwa jest w grupie tych 44% osób, które znają takie rodziny” – podkreśla Fronczak. „Stykacie się Państwo z nimi w swojej pracy, w gabinetach lekarskich, na izbach przyjęć, na oddziałach szpitalnych, czy wreszcie w szkołach i domach podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych” – dodaje.

„Niejednokrotnie obrażenia dzieci mogą się Państwu wydawać niewspółmierne do podanych przyczyn bądź nieadekwatne do wywiadu uzyskanego od rodziców, może Was to dziwić, może niepokoić” – przyznaje wiceminister. „Jedno jest pewne: jeśli pojawiają się jakiekolwiek pytania, nie można tego bagatelizować, należy reagować, np. poprzez zlecenie dodatkowych badań (mających potwierdzić diagnozę), a następnie poprzez powiadomienie ośrodka pomocy społecznej, sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania rodziny, czy też – w przypadku drastycznych obrażeń – poprzez zawiadomienie policji czy prokuratury” – wskazuje Fronczak.

„Będąc wrażliwym, wyczulonym na nieraz bardzo subtelne sygnały mogące świadczyć o przemocy, macie Państwo szanse pomóc tym dzieciom, być inicjatorami działania w celu przerwania ich cierpienia” – apeluje wiceszef resortu zdrowia.

Aż 22% respondentów uważa, że zjawisko przemocy w rodzinie jest problemem wyolbrzymionym, a 12% uznaje, iż są sytuacje, które usprawiedliwiają przemoc wobec dziecka (OBOP na zlecenie MPiPS, 2008 r.). – Mam nadzieję, iż w kadrze personelu medycznego stykającego się z dziećmi nie ma osób prezentujących taką postawę – komentuje Fronczak.

„W Państwa postawie przede wszystkim liczyć się będzie empatia, która pozwoli wczuć się w tragiczną sytuację tych dzieci, a tym samym ułatwi decyzję o podjęciu interwencji zmierzającej do zmiany ich sytuacji” – uważa wiceminister zdrowia. „Osobiście zachęcam Państwa do udziału w szkoleniach dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. Wiedza zdobyta w ich trakcie pomoże Państwu rozpoznawać objawy psychologiczne świadczące o tym, że dziecko doświadcza krzywdzenia, stając się dopełnieniem i potwierdzeniem diagnozy medycznej”.

„Bardzo wiele zależy od sprawnego rozpoznawania przez pracowników służby zdrowia sygnałów świadczących o przemocy” – zaznacza Fronczak. „Często przez pierwsze lata życia dziecka jesteście Państwo jedynymi osobami spoza rodziny, które mają kontakt z dzieckiem i od Państwa wiedzy i podjętych decyzji zależeć będzie to, że dziecko otrzyma pomoc” – zwraca uwagę.

www.mp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>